Normal_kind_geld

Morgen bespreekt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting. In aanloop op dit debat dringt de Stichting van het Onderwijs er bij de Kamer op aan om de voorgenomen doelmatigheidskorting en de nieuwe taakstellingen niet door te voeren. Wat het onderwijs nodig heeft zijn juist investeringen, stelt de stichting. Dit meldt AVS.

De stichting maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen die in de begrotingsplannen worden genoemd. Na overleg met minister Slob heeft de stichting gekeken of er een scenario denkbaar is waarin de doelmatigheidskorting, die oploopt tot 183 miljoen euro, niet voelbaar is in het onderwijs. De stichting concludeert dat die mogelijkheid niet bestaat en roept daarom “in het belang van de leerlingen, studenten en docenten” op om deze bezuiniging niet door te voeren.

Ook maakt de stichting zich zorgen hoe relatief kleine verschillen in de leerling- en studentenramingen telkens weer grote gevolgen hebben voor het onderwijsbudget. In de praktijk betekent een hoger leerlingen- en studentenaantal dan verwacht automatisch een lager onderwijsbudget per leerling of student en extra bezuinigingen. De stichting wil dat de minister daarom uitsluit dat eventueel tegenvallende ramingen in de toekomst opnieuw op de onderwijssector verhaald worden.

De Stichting van het Onderwijs is een samenwerkingsverband van de sector- en vakorganisaties in het onderwijs.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids