Logo_primair_onderwijsraad_po-raad_logo

Begin februari hebben het kabinet en het basisonderwijs een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk bij leerkrachten. Sindsdien komen bij de PO-Raad vragen binnen van schoolbesturen over dit werkdrukakkoord. Op haar website heeft de sectororganisatie nu een overzicht gemaakt met antwoorden op de meest gestelde vragen. Dit meldt de PO-Raad.

Het werkdrukakkoord betekent dat scholen in het primair onderwijs met ingang van het komend schooljaar 237 miljoen euro extra krijgen om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen euro. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt volgend schooljaar circa 35.000 euro extra, oplopend tot 65.000 euro in het schooljaar 2021/2022 en structureel daarna.

De vakbonden en onderwijsorganisaties verenigd in het PO-Front hebben zelf de plannen gemaakt voor het terugdringen van de werkdruk en een optimale besteding van het geld. Het kabinet heeft vertrouwen in de plannen en is daarom bereid om eerder dan gepland extra geld ter beschikking te stellen.

De vragen die bij de PO-Raad binnenkomen over het werkdrukakkoord gaan onder meer over de rol van schoolbesturen en lerarenteams, de verantwoordingsplicht en hoe het akkoord tot stand is gekomen.

Lees hier de veelgestelde vragen over het werkdrukakkoord en de antwoorden van de PO-Raad.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids