Normal_telefoon_mobiel_smartphone_socialmedia

Veel leraren op het voorgezet onderwijs maken zich voor zorgen over het gebruik van social media door de leerlingen. Het intensief checken van de diverse berichten op de smartphones heeft volgens 92 procent van de docenten negatieve gevolgen op de schoolprestaties en de cijfers op het rapport.

Dat blijkt onderzoek van DUO, het bureau voor Onderwijsonderzoek & Advies, onder ruim 1300 docenten. Zo'n 87 procent van de leerkrachten maakt zich zorgen over de invloed van social media.

Het leidt tot sociale en psychische problemen bij leerlingen door onder meer verslaving aan de telefoon en online pesten. Ook leiden de schoolprestaties er onder omdat leerlingen te veel worden afgeleid, slaaptekort hebben en zich minder goed kunnen concentreren. Bij het maken van huiswerk geeft de telefoon ook te veel afleiding.

Bijna alle docenten (98 procent) hebben inmiddels regels op school voor het smartphonegebruik van leerlingen.

Door: ANP