Logo_depressie_alleen_vrouw

De Universiteit Utrecht heeft Marloes Kleinjan vanaf afgelopen 1 oktober benoemd tot hoogleraar ‘Youth Mental Health Promotion’. De nieuwe hoogleraar gaat zich bezighouden met het bevorderen van de geestelijke gezondheid onder jongeren. Dat meldt de Universiteit Utrecht.

Kleinjan is programmahoofd Epidemiologie & Research Support bij het Trimbos-instituut en blijft deze functie voortzetten ook nu ze hoogleraar is. Volgens Kleinjan zorgt haar nieuwe functie er zelfs voor dat de samenwerking tussen het Trimbos-instituut en de Universiteit Utrecht sterker wordt. Samen met wetenschappers van die universiteit deed ze bijvoorbeeld al onderzoek naar het middelengebruik van jongeren.

"Er zijn nogal wat lacunes in wat we weten over de psychische gezondheid van de jeugd", zegt Kleinjan over haar nieuwe baan. Depressie onder jongeren is een van de hoofdpunten waar de hoogleraar zich op gaat focussen. Volgens Kleinjan is het allereerst zaak om beter in beeld te krijgen hoeveel jongeren er depressief zijn, want precieze aantallen daarover zijn niet bekend. Als eenmaal duidelijk hoe groot deze problematiek is, kan beter worden beoordeeld hoe de zorg aan deze groep jongeren eruit moet komen te zien, aldus Kleinjan.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids