Normal_staatssecretaris_dekker

Het extra budget van 150 miljoen euro voor het behoud en aannemen van jonge docenten heeft zo'n 4400 fte in het onderwijs opgeleverd. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Het budget was een eenmalige investering via het Nationaal Onderwijsakkoord. De Algemene Onderwijsbond (AOb) betwijfelt of de conclusies uit de Kamerbrief juist zijn. Dit melden de AOb en VOS/ABB.

Omdat het het eenmalige bedrag aan de lumpsum voor schoolbesturen werd toegevoegd, is niet traceerbaar welke uitgaven van scholen samenhangen met de extra middelen, schrijft Dekker. Om toch inzicht te krijgen in het effect van de extra investering heeft de staatssecretaris aan de PO Raad en VO Raad gevraagd om onder hun leden te inventariseren hoe zij het extra geld hebben gebruikt. Uit deze enquêtes komt naar voren dat schoolbesturen in het voortgezet onderwijs de middelen hebben ingezet voor behoud en aannemen van bijna 1800 fte aan jonge docenten. In het basisonderwijs hebben de middelen gezorgd voor ruim 2600 fte maar daarvan valt niet te zeggen wel deel aan jonge leraren ten goede is gekomen.

De AOb twijfelt echter of de staatssecretaris terecht stelt dat daarmee de arbeidsmarkt in het onderwijs is gegroeid. Volgens de onderwijsbond zijn er namelijk per docent in beide onderwijssectoren gemiddeld iets meer leerlingen. Had de extra investering tot meer banen geleidt dan was het aantal leerlingen per klas gelijk gebleven of verminderd, redeneert de AOb.

© Nationale Onderwijsgids