Normal_school_schoolbord_docent_universiteit_college_studenten_leshoogbegaafd_leraar

Komend jaar stellen acht lerarenopleidingen Engels en geschiedenis een numerus fixus in. Er zijn niet genoeg stageplaatsen om de toestroom van studenten bij te houden. De studenten zullen aan de poort worden geselecteerd door de opleidingen. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb). 

Acht voltijdopleidingen gaan een numerus fixus instellen. Het gaat om de lerarenopleidingen geschiedenis en Engels van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Inholland, Fontys Hogescholen en de Hogeschool van Amsterdam. Ook enkele deeltijdstudies vragen een numerus fixus aan. Van de acht voltijdstudies die nu een numerus fixus krijgen had alleen de lerarenopleiding Engels van de Hogeschool van Amsterdam afgelopen jaar al een selectie aan de poort. “De instroom van nieuwe studenten is de afgelopen jaren sterk gegroeid”, zegt opleidingsmanager Alessandra Corda. “We hadden grote moeite om stageplekken voor al die studenten te vinden, en het is de vraag of er op de lange termijn voldoende banen voor ze zijn. Van collega-instellingen hoor ik dezelfde verhalen.”
 
De Amsterdamse hogeschool heeft ingevoerd dat studenten die zich aanmelden voor de lerarenopleiding Engels een online vragenlijst in moeten vullen. Ook  moeten ze stof tot zich nemen in voorbereiding op een college die ze vervolgens op een selectiedag bij moeten wonen. Op deze selectiedag moeten ze een aantal vragen beantwoorden over het huiswerk en een taaltest Engels afleggen. Deze selectieprocedure heeft op zichzelf al een selecterende werking, aldus Corda. 20 procent van de 350 belangstellenden vulden de online test niet in en nog eens 20 procent kwam niet naar de selectiedag. Corda: “Het zou kunnen dat aspirant-studenten zich soms voor meerdere studies tegelijk inschrijven. En dat ze dan kiezen voor de studie zonder selectie.” Dan is er nog de selectie zelf. Van de 170 kandidaten voor de lerarenopleiding Engels van de Hogeschool van Amsterdam scoorde 40 procent een onvoldoende op de testen. Toch werden ze allemaal toegelaten omdat er een numerus fixus van 220 studenten ingesteld was. Dit jaar wordt de numerus fixus verlaagd. 
 
© Nationale Onderwijsgids