NOG Wat is Leven Lang Leren?

Wat is Leven Lang Leren?

Leven Lang Leren is een thema dat onderdeel uitmaakt van het onderwijsbeleid van de rijksoverheid. Door middel van beleid wil de overheid volwassen stimuleren om te blijven studeren. Het beleid richt zich op scholing van zowel werklozen als volwassenen met een baan.

Om-, bij- en nascholing

Ook werkenden moeten blijven leren, want het tempo waarin beroepen veranderen neemt snel toe. Dankzij technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen als globalisering en robotisering worden steeds hogere eisen gesteld aan de vaardigheden van werkenden. Om-, bij- of nascholing van volwassenen moet ervoor zorgen dat zij snel op veranderingen in kunnen spelen. Om dit te realiseren stelt de rijksoverheid onder meer geld beschikbaar aan bedrijven die aan de slag gaan met scholing en de mobiliteit van werknemers. 

Deeltijd studeren

Het kabinet heeft in oktober 2014, in het kader van het Leven Lang Leren thema, een pakket maatregelen ingevoerd die het voor volwassenen makkelijker moet maken om deeltijdopleidingen te volgen, in zowel middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs. Klik hier om te zien welke maatregelen genomen zijn op het gebied van deeltijd mbo-onderwijs en klik hier voor maatregelen met betrekking op deeltijd hoger onderwijs.

© Nationale Onderwijsgids