NOG Typen cursussen

Wat is volwassenenonderwijs?
 
Volwassenenonderwijs is onderwijs voor mensen van 18 jaar en ouder, oftewel onderwijs voor niet-leerplichtigen. Volwassenenonderwijs richt zich veelal op het leren van vaardigheden of kennis waarmee iemand meer kans heeft op een passende baan. Het volwassenenonderwijs biedt volwassenen onder meer een tweede kans om (alsnog) een diploma te halen. Ook richt het volwassenenonderwijs zich op beter leren lezen, schrijven of rekenen. Het volwassenenonderwijs wordt zowel via cursussen als via opleidingen aangeboden. 
 
Doelgroepen
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opleidingen voor volwassenen. Zij bepalen per cursus of opleiding een doelgroep. Meestal richten de opleidingen voor volwassenen zich op de volgende doelgroepen: laaggeletterde Nederlanders, allochtonen met taalproblemen, ouderen, alleenstaande moeders en langdurig werklozen. In het volwassenenonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen 3 soorten opleidingen: voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), opleidingen Nederlands als 2e taal I en II (NT2) en opleidingen Nederlands en rekenen. 
 
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs biedt volwassenen de mogelijkheid om alsnog een middelbare schooldiploma te behalen. Vaak hoeft een leerling die gezakt is voor het eindexamen slechts enkele vakken te volgen in het vavo. Na afronding krijgt de cursist een deelcertificaat en behaalt daarmee alsnog zijn of haar middelbare schooldiploma. Ook jongeren vanaf 16 jaar kunnen onder bepaalde voorwaarden via het vavo hun vmbo, havo of vwo-diploma halen. De vavo-opleidingen worden via regionale opleidingscentra (roc's) of mbo-instellingen aangeboden. 
 
Opleiding Nederlands als 2e taal I en II (NT2)
De opleiding Nederlands als 2e taal bereidt cursisten voor op het staatsexamen Nederlands als 2e taal. Deze cursus is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Door middel van het staatsexamen tonen de cursisten dat ze het Nederlands voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren. Deze opleidingen worden via regionale opleidingscentra (roc's) aangeboden. 
 
Opleidingen Nederlands en rekenen
Volwassenenonderwijs Nederlands en rekenen heeft tot doel om de taal- en rekenvaardigheden te verbeteren. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van deze cursussen. De opleidingen worden via regionale opleidingscentra (roc's) aangeboden. 
 
Wat is HOVO?
 
Cursussen en trainingen voor mensen van vijftig jaar of ouder worden vaak onder de naam Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) aangeboden. Vijftien hogescholen en universiteiten in Nederland bieden HOVO aan. Het niveau van de opleiding is dan ook universitair. Voor het volgen van een HOVO is geen speciale vooropleiding, achtergrond of (levens)ervaring vereist. Het is aan de deelnemers zelf om te bepalen of ze het niveau van het onderwijs aankunnen. 
 
Wat zijn Massive Open Online Courses?
 
Een Massive Open Online Course (MOOC) is een online cursus die bedoeld is voor massale deelname. De locatie van de deelnemers is niet van belang voor een MOOC. Vaak worden ze dan ook wereldwijd aangeboden. MOOC's zijn niet alleen bedoeld voor afstandsonderwijs, maar bieden deelnemers daarnaast de mogelijkheid om te discussiëren met studenten, docenten en assistenten door middel van discussieplatforms. Door middel van de MOOC kan een deelnemer dan ook een netwerk opbouwen. Deelname aan MOOC's is vaak gratis. Wanneer een deelnemer echter een certificaat wil, is een donatie meestal vereist. Voor het volgen van een MOOC is vaak geen speciale vooropleiding, achtergrond of (levens)ervaring vereist. Het is aan de deelnemers zelf om te bepalen of ze het niveau van het onderwijs aankunnen. Twee grote aanbieders van MOOC's zijn Coursera en Edx.  
 
Wat is een Small Private Online Course?
 
Een Small Private Online Course (SPOC) is een MOOC met een kleinere, of vooraf bepaalde, doelgroep. SPOC's maken gebruik van blended learning. Blended learning, ook wel bekend als hybride learning, is een onderwijsvorm waarbij online leren en contactonderwijs gecombineerd worden. In het geval van SPOC's wordt campusonderwijs vaak gecombineerd met e-learning. In dat geval is de doelgroep van de SPOC een groep studenten van een bepaalde campus. 
 
© Nationale Onderwijsgids