NOG Organisaties en diensten

Verschillende organisaties houden zich bezig met cursussen en cursusaanbieders. Enkelen hiervan zijn:

OVERHEIDSINSTANTIES EN DERGELIJKEN:

Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW)
 
Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) is een Nederlands ministerie dat verantwoordelijk is voor de beleidsterreinen onderwijs, cultuur en wetenschap. Het ministerie is verantwoordelijk voor het primair, het voortgezet en het hoger onderwijs inclusief het beroepsonderwijs en volwasseneducatie. Het agrarische onderwijs is echter bij het ministerie van economische zaken ondergebracht. Ook studiefinanciering, emancipatiebeleid en cultuureducatie zijn werkterreinen van OCW. De doelstelling van het ministerie van OCW is ervoor te zorgen dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
 
Inspectie van het Onderwijs
 
De onderwijsinspectie is de officiële toezichthouder van het onderwijs in Nederland. De missie van de onderwijsinspectie is 'effectief toezicht voor goed onderwijs'. In Nederland zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De scholen moeten zich echter verantwoorden over de resultaten bij de Inspectie van het Onderwijs. De waakhond houdt de resultaten in de brede zin in de gaten: zij gaat na of alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit krijgen, zij bekijkt of scholen zich aan de geldende wet- en regelgeving houden en ze controleert of scholen hun financiën op orde hebben. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. 

ONAFHANKELIJKE ORGANISATIES:

De Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van de Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs waarborgt. De instelling is bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid. De NVAO beoordeelt elke opleiding eens in de zes jaar. Naast objectieve kwaliteitsbeoordeling is ook de bevordering van de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen een taak van de organisatie. Dit doet zij door middel van het bevorderen van een kwaliteitscultuur, waarbij regelmatig wordt geëvalueerd. Ook probeert de NVAO kwaliteitsvermeerdering te bevorderen. Dit doet zij door het versterken van de positie van instellingen en opleidingen in het hoger onderwijs door internationale samenwerking.
 

BELANGENBEHARTIGERS:

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)
 
De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsbureaus. De Raad heeft als doel om particulier opleiden op de agenda te zetten. Dit doet zij onder meer door op te treden als gesprekspartner van ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en media. De NRTO is lid van VNO-NCW/MKB Nederland. 
 
© Nationale Onderwijsgids