Aanvraagtijdvak STAP-budget gaat gewoon door op maandag 1 mei

Vanuit de onderhandelingen rond de voorjaarsbesluitvorming heeft het kabinet besloten om het STAP-budget te beëindigen. Het Rijk maakt hier vanaf 2024 geen middelen meer voor vrij. Dat meldt de Rijksoverheid. 

Ondanks de beëindiging van het STAP-budget, blijft de noodzaak voor een leven lang ontwikkelen bestaan. Zeker binnen de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Daarom bekijkt minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de komende periode op welke manier zij dit kan blijven stimuleren.

Aanvraagtijdvak 

Het aanvraagtijdvak van komende maandag 1 mei gaat door zoals gepland. Voor dit tijdvak is 32 miljoen euro beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich via het STAP-portaal van UWV aanmelden voor STAP-budget.

Door: Nationale Onderwijsgids