Zwembranche niet blij met wervingscampagne GGD

Shiva de Winter: "De horeca- en reisbranche trekken aan de bel na de aankondiging van minister Ernst Kuipers over de nieuwe vaccinatiecampagne die van start gaat en waarvoor minimaal 13.000 mensen nodig zijn. Daar waar de GGD tweemaal eerder indirect verschillende branches schade aanbracht door het wegtrekken van personeel (zij het op tijdelijke basis, met een ruimer salaris dan normaal), staat dat nu weer te gebeuren.

Er is de laatste drie jaar hard gewerkt om de zwembranche en met name de zwemlessen weer op peil te krijgen tussen en na alle crises. Het personeelsprobleem was al voor corona een gespreksonderwerp, maar is door de leegloop naar onder andere de GGD in extreme mate vergroot.

Hier gaat het over: per uur bijna tweemaal zo veel verdienen in een GGD-tent met goede airco, of werken in een ruimte met hoge luchtvochtigheid en toezicht houden op zwemmende mensen of het leren zwemmen van kinderen.

Goedbetaalde baan bij de GGD 

Als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is minister Kuipers meerdere malen gewezen op de problemen in de zwembranche die onder andere door zijn eigen ministerie werden veroorzaakt, direct of indirect. Bij zijn aantreden is de sport belegd bij minister Conny Helder van Langdurige Zorg. Nu herhaalt zich opnieuw de mogelijkheid dat personeel gretig op zoek gaat naar een goedbetaalde baan bij de GGD en ook de zwembranche klappen hiervan gaat ondervinden.

Verantwoordelijkheid 

Kuipers moet zich realiseren dat het opbouwen van een vaccinatiecampagne ten koste van zwemveiligheid (in de zin van zwemles, toezicht en zwemwatercapaciteit) beide zijn verantwoordelijkheid zijn.

De leden van de Tweede Kamer dienen de minister hierover te bevragen voordat 2023 opnieuw een jaar wordt met te weinig zwemles, zwemcapaciteit en zwemveiligheid door zijn toedoen."

Door: Nationale Onderwijsgids