Tweede Kamer staat achter beter wetsvoorstel 'bestuurlijk instrumentarium'

De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met een wet die de minister van OCW meer ruimte geeft om in te grijpen bij schoolbesturen. Wel werden er verschillende punten aangepast. Dat meldt de PO-Raad. 

De minister heeft het wetsvoorstel na zorgen van verschillende Kamerfracties op een aantal punten afgezwakt. Zo is een wezenlijk vermoeden van wanbeheer nodig om te kunnen ingrijpen bij een schoolbestuur. Eerder stond er in de wet dat de minister al kon ingrijpen bij een redelijk vermoeden van wanbeheer. Ook staat er in de aangepaste wet dat een inspectierapport moet volgen waaruit blijkt dat voldaan is aan de vereisten voor een (spoed)aanwijzing.

Steun van overgrote Kamermeerderheid 

Dankzij de aanpassingen kan de wet nu rekenen op steun van een overgrote Kamermeerderheid. Alleen de SGP, DENK en BIJ1 stemden tegen. De PO-Raad vindt dat de aanpassingen die zijn doorgevoerd de voornaamste bezwaren nu hebben weggenomen. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk