Zwemveiligheid garanderen is dweilen met de kraan open door gasprijzen

De zwemveiligheid in Nederland komt opnieuw onder druk te staan. Ditmaal niet door corona, maar door financiële klappen die voortvloeien uit de Russische inval in Oekraïne. Door de sancties tegen Rusland stijgen de gas- en stroomprijzen tussen de 25 en 45 procent. De politiek moet nu ingrijpen voordat er duizenden kinderen in hun zwembroek op straat komen te staan. Een zwembad openhouden met deze prijzen zonder overheidssteun is gewoonweg niet te doen. Dat meldt ANP Expert Support. 

Deze segmentale stijging is een harde klap in het gezicht voor zwembaden met daarbij behorende zwemscholen en verenigingen. De kosten voor het gebruiken en huren van zwemwater zullen extreem stijgen. Dit heeft direct gevolg voor de kosten van de zwemlessen, die zullen worden doorberekend.

Dit directe gevolg zal een zware last zijn voor de toch al hoge kosten van zwemlessen in Nederland, die voor sommige ouders al slecht te betalen zijn.

Financiële klappen 

Na de problematiek voor de zwembranche met lockdowns, QR-codes en het voortrekken van gemeentelijke baden, dan wel of niet geëxploiteerd door een commerciële partij, komen nu de financiële klappen.

Met een extreem stijgende gas- en stroomrekening is het openhouden van een zwembad vele malen duurder geworden. Een zwembad draaien was zonder subsidie al haast onmogelijk, maar zal voor zowel publieke als private partijen een onmogelijke taak worden.

Zwembad De Otter 

Neem het zwembad De Otter in Uithoorn, dat rond moest komen zonder gemeentelijke en overheidssubsidie en hierdoor kwetsbaar is voor extreme prijsstijgingen door onder meer de genomen sancties. Alleen al door de sluiting van De Otter komen per direct ruim 700 leerlingen op straat te staan. Dit is een gevaarlijke trend, die op korte termijn desastreuze gevolgen voor de zwemveiligheid kan hebben.

Erkenning van het zwemonderwijs 

Het is van levensbelang dat de overheid op korte termijn haar subsidie- en steunpakketten gaat herzien. Niet alleen het gemeentelijk vastgoed, met de daarbij horende commerciële, zelfs beursgenoteerde partijen, staan onder druk, maar ook de private zwemscholen en verenigingen. De overheid moet ingrijpen, en wel nu. De zwemlessen kunnen en mogen niet in gevaar komen door sluiting van zwembaden. Het is tijd voor erkenning van het zwemonderwijs in zijn geheel.

Door: Nationale Onderwijsgids