Wereld Stotterdag: grote groei naar stottertherapie vanwege coronacrisis

De coronapandemie heeft wereldwijd een enorme impact op ons mentaal welbevinden. Uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC blijkt dat de mentale gezondheid van kinderen en jongeren achteruit is gegaan in tijden van de coronacrisis. Een van de problemen die hieruit is voortgekomen is een stijging in het aantal mensen die stotteren ondervinden. Het Del Ferro Instituut zag dit jaar een exponentiele groei in aanvragen naar stottertherapie. Vanwege deze groei in aanvragen zet het instituut op Wereld Stotterdag haar deuren open voor iedereen die meer wil weten over stottertherapie. Dit meldt het Del Ferro Instituut. 

Mensen die stotteren ondervinden veel meer last van hun stotteren dan voor de coronacrisis. Zij wijten dit onder andere aan ‘social distancing’ waardoor er een toename is ontstaan van (online) thuiswerken. Voor de meeste die stotteren is dit een uiterst oncomfortabele spreeksituatie, aangezien zij continu zichzelf zien stotteren waardoor zij hier steeds mee geconfronteerd worden.

Stottertherapie

De gevolgen van het coronavirus zorgde voor een exponentiele groei in aanvragen naar de Del Ferro stottertherapie. Diegenen die als het ware redelijk met het stotteren konden leven, liepen letterlijk zo vast, dat zij geen andere uitweg meer zagen dan hulp te zoeken en definitief af te rekenen met het stotteren.

Unieke tool

Ingrid Del Ferro, directeur van het Del Ferro Instituut, ontwikkelde samen met ervaren docenten een unieke tool om online conferenties en gesprekken zonder stotteren en spreekangst te kunnen voeren. Op deze manier ging er een wereld open voor kinderen en volwassenen die weer volledig mee konden doen in de maatschappij.

22 oktober Wereld Stotterdag

Voor iedereen die meer wil weten over deze techniek, zet Del Ferro op 22 oktober (Wereld Stotterdag) haar deur open. Op deze dag laat een groep gemotiveerde jongeren zien dat, in tegenstelling tot de geldende opinie binnen de logopediedat je met stotteren moet leren leven, stotteren volledig te overwinnen is.

Door: Nationale Onderwijsgids