De Winter Sport start als eerste zwemlesaanbieder met ‘schoolzwemmen’

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) bracht afgelopen vrijdag naar buiten dat schoolzwemmen in gemeentes wel is toegestaan, onder de noemer onderwijs, maar zwemles door een zwembad, zwemschool of vereniging niet, aangezien dat als sport wordt gezien. Nu heeft Zwemschool De Winter Sport te Hilversum alle voorbereidingen getroffen om open te gaan voor ‘schoolzwemmen’. Eigenaar Shiva de Winter voert al maanden actie voor de commerciële zwemlesaanbieders. Dit meldt De Winter Sport.

Landelijk geldt conform de coronamaatregelen een sluiting van gebouwen zoals zwembaden. Uitzondering op deze regel is schoolzwemmen: zwemles onder schooltijd, aangeboden door of samen met de gemeente. Op veel plaatsen in Nederland is dit door de jaren heen wegbezuinigd, met name door het intrekken van de rijkssubsidie op schoolzwemmen tussen 2004 en 2008, in verband met de invoering van een ‘vangnetregeling’. Nu gaat Zwemschool De Winter Sport zich richten op het aanbieden van schoolzwemles voor schoolgaande kinderen in en om Hilversum.

Routekaart voor zwemles

Conform een door de NSWZ opgestelde routekaart voor zwemles zullen de lessen in beginsel (tot het eind van de zware lockdown 2 maart) gelden voor kinderen tot acht jaar. De reden is dat leerlingen in groep 7 en 8 extra risico lopen op het coronavirus. De kinderen zitten de komende weken in eigen groepjes. Net als in het basisonderwijs zal bij een besmetting binnen een groepje de hele groep vijf dagen in thuisquarantaine moeten. Hierna volgt een test. Bij het niet (willen) afnemen van een test volgen hier de vijf dagen extra op.

Nederland kent ruim 300.000 zwemlesleerlingen waarvan 200.000 voor het A diploma. De leerlingen zijn verdeeld over zwembaden, schoolzwemmen, zwemscholen en verenigingen.

Door: Nationale Onderwijsgids