NSWZ wil zwemlessen 'hoe dan ook' weer opstarten

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) roept door middel van een brandbrief het kabinet op om zwemonderwijs gelijk te trekken met het basisonderwijs en deze tegelijk weer te laten starten. Mocht dit niet gebeuren, dan wordt “serieus overwogen hoe dan ook open te gaan” zodat de zwemachterstand van de basisschoolleerlingen niet nog verder oploopt. Dit meldt de NSWZ.

De NSWZ roept onder andere minister Hoekstra, minister Slob, minister Koolmees, minister van Ark, minister De Jonge en minister Ollongren op om gezamenlijk de commerciële en veiligheidskant van zwemles te onderzoeken en steunen. Zwemles is zoals eerder aangegeven één van de belangrijkste pijlers in de opvoeding van een kind. Daarnaast vraagt de NSWZ erkenning voor de financiële crisis waar ruim 40 procent van de Nederlandse commerciële zwemscholen en verenigingen in terecht is gekomen: Bij het wegvallen van meer dan 40 procent van deze partijen zullen de problemen de komende jaren niet te overzien zijn. Wachtlijsten van meer dan een jaar, een veel hoger verdrinkingscijfer en kwalitatief minder goed zwemonderwijs, aldus de NSWZ.
 
Mocht er geen oplossing komen zal er serieus overwogen worden hoe dan ook open te gaan tegelijk met de basisscholen om de achterstand van het zwemonderwijs te stoppen en de kinderen zo spoedig mogelijk weer op niveau te krijgen, schrijft de NSWZ. NSWZ is bereid om hierover in gesprek te gaan en mee te denken aan een oplossing.
 
Door: Nationale Onderwijsgids