Normal_kindermishandeling_mishandeling_slachtoffer_verdriet_kind

Van 18 tot en met 24 november 2019 is het de Week tegen Kindermishandeling. Vanaf deze week worden een jaar lang 30 verhalen van professionals, ouders, kinderen en omstanders, die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling, gedeeld om te leren van elkaar. Dit meldt Huiselijkgeweld.nl.

Week tegen kindermishandeling 2019

Waar tijdens voorgaande edities een week lang extra aandacht werd gevraagd voor dit complexe en hardnekkige probleem, geldt de Week nu als startpunt voor een heel jaar extra aandacht.
 

Internationale Kinderrechtenverdrag

Tijdens de Week bestaat het Internationale Kinderrechtenverdrag 30 jaar. Deze memorabele dag vormde de kapstok voor het delen van 30 ervaringsverhalen. Het gaat daarbij om positieve ervaringen van professionals, ouders en kinderen die een verschil kunnen maken in de aanpak van kindermishandeling.
 

Omslag

Tijdens en na de Week worden deze verhalen gedeeld. Dit zijn verhalen van professionals die een omslag meemaakten in hun aanpak van kindermishandeling. Verhalen van ouders die niet meer wisten wat zij moesten doen, maar bij wie een professional of bekende het verschil wist te maken. Ook slachtoffers van kindermishandeling komen aan het woord. Elk verhaal beantwoordt de belangrijke vraag: ‘Wat heeft mij geholpen?’ Werkzame elementen worden gedeeld en zo leren we van elkaar wat helpt wanneer er (een vermoeden van) kindermishandeling is.
 
Tijdens de Week worden overal in het land activiteiten georganiseerd om kindermishandeling onder de aandacht te brengen. De Week tegen Kindermishandeling wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport én het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 

BTK

Kinderopvang en scholen en hun schoolbesturen zijn een belangrijke schakel in de keten om kindermishandeling te helpen aanpakken. Om dit verder te versterken, is twee jaar geleden de Beweging tegen Kindermishandeling (BTK) opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van de onderwijsorganisaties PO-Raad en VO-raad, de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), de branchekoepels Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN), en de ouderorganisaties BOinK en Ouders & Onderwijs. 
 
De BTK heeft tot doel de signalering en aanpak van kindermishandeling vanuit het onderwijs (speciaal) basisonderwijs, en (speciaal) voortgezet onderwijs de kinderopvang en ouderorganisaties te verbeteren en structureel te verankeren in de genoemde sectoren.
 
Door: Nationale Onderwijsgids