Normal_copyright_stockfreeimages_thuisstudie_boek_cursus

Op donderdag 3 maart presenteert Sebastiaan Peek, docent en onderzoeker bij Fontys Paramedische Hogeschool en Tilburg University de resultaten van zijn promotieonderzoek naar de acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen. De resultaten van het onderzoek zijn doorvertaald naar onderwijsmaterialen voor zowel zorg/welzijn- als techniekgeoriënteerde opleidingen op MBO- en HBO-niveau en voor bij- en nascholing van professionals. Dat meldt Fontys Hogeschool.

Uit eerder onderzoek is bekend dat ouderen steeds vaker thuis blijven wonen. Op dit moment woont 95 procent van de 65-plussers thuis, dat zijn bijna 2,8 miljoen mensen. De meeste ouderen willen graag thuis wonen, maar thuis wonen is tegenwoordig ook een kwestie van moeten. Als gevolg van het beleid van de regering daalt het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis. Zelfstandig wonen is niet altijd even makkelijk voor ouderen. Een derde van de 65-plussers ervaart beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Bij 75-plussers heeft de helft deze problemen.

Nieuwe technologie kan het leven van deze ouderen een stuk aangenamer maken, maar technologie kan ook ingewikkeld zijn, en zorgen voor ongemak. Tegenwoordig wordt er veel verwacht van technologie als hulpmiddel om ouderen te helpen bij het zelfstandig wonen. Maar wat zorgt er nu voor dat een ouder iemand technologie in huis neemt of krijgt? En wat zorgt ervoor dat hij of zij technologie wil en kan gebruiken? Om die vraag te beantwoorden werd tussen 2012 en 2015 een groep van 50 zelfstandig wonende 70-plussers bezocht, bevraagd en gevolgd in hun technologiegebruik. Het resultaat van het onderzoek geeft een compleet beeld van welke factoren en wie er van invloed zijn op het technologiegebruik door thuiswonende ouderen.

Op basis van de onderzoeksresultaten is een prototype ontwikkeld voor een gespreksleidraad ‘Technologie Thuis’ die ouderen zelf, maar ook familie/mantelzorgers en hulpverleners kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in eventuele weerstanden tegen het gebruik van technologie en de mogelijke oplossingen daarvoor. Het promotieonderzoek van Sebastiaan Peek is uitgevoerd binnen het Fontys lectoraat  Health, Innovations & Technology, in opdracht van het consortium  ‘Langer thuis, wat haal je in huis’. 

© Nationale Onderwijsgids