Normal_mishandeling_kind_verdriet_angst

Woensdag 23 november vinden de Teacher Talks voor mbo- en hbo-docenten plaats. Hierin staat centraal hoe docenten kunnen omgaan met signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. Experts en ervaringsdeskundigen komen die dag aan het woord. Dit meldt Movisie.

Leren signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld en het kunnen hanteren van de meldcode begint voor docenten tijdens de opleiding. Maar hoe pakken docenten deze thema's op in de klas? En hoe gaan docenten om met het feit dat zijzowel docent als signaleerder zijn? Deze vragen staan centraal tijdens Teacher Talks.
 
Na ontvangst met koffie en thee begint het programma om 16.30 uur met een welkom en toelichting op het programma. Ina van Beek, expert bij Movisie, zal een Teacher Talk houden over geweld in afhankelijkheidsrelaties en de Wet meldcode. Daarna volgt een Teacher Talk over bespreekbaar maken van seksueel geweld door Janny van Heerbeek, STEK Jeugdhulpverlening, waarna twee ervaringsdeskundigen tips geven en een vragenronde leiden. Na de eetpauze kan gekozen worden voor twee workshops: 'Train the teacher'en 'Lastige situaties in de klas'. De avond wordt om 20.00 uur afgesloten.
 
De Teacher Talks vinden plaats op woensdag 23 november aanstaande van 16.00 uur tot en met 20.00 uur in ROC Utrecht. De toegang is gratis.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids