Kindermishandeling en toxische stress in kaart gebracht in video

In samenwerking met Veilig Thuis Groningen en GGD Groningen, heeft zorgorganisatie Lentis een video gemaakt over kindermishandeling en toxische stress. In deze video wordt uitgelegd dat kinderen die langdurig te maken hebben met mishandeling, toxische stress kunnen ontwikkelen. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lentis wijst erop dat kindermishandeling de belangrijkste voorkombare factor in het ontstaan van psychiatrische aandoeningen bij kinderen is.
 

Lentis kindermishandeling en toxische stress

 
Bij alle vormen van kindermishandeling kan extreme stress ontstaan. Extreme stress verstoort de vroege ontwikkeling van de hersenen en kunnen levenslange lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen opleveren. Kinderen met toxische stress kunnen zich niet goed concentreren, hebben een minder goed geheugen, zijn angstig, kunnen slecht plannen, zijn niet flexibel of hebben weinig invoelingsvermogen.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids