Jaaroverzicht NOG

GRONINGEN - Gisteren (donderdag 27 december) werd deel 1 van het jaaroverzicht van de Nationale Onderwijsgids gepubliceerd, waarin werd teruggeblikt op de belangrijkste gebeurtenissen op het gebied van onderwijs in het afgelopen jaar. Vandaag volgt het tweede en laatste deel.

In het basisonderwijs leidde de mogelijke invoering van een verplichte eindtoets tot veel protest. Een wetsvoorstel zal nog ter goedkeuring aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Ook de invoering van een tweede, 'makkelijke' Cito-toets voor leerlingen die moeite hebben met rekenen en taal zorgde voor ophef. Cito kondigde in november aan scholen een tweede versie te willen bieden, maar in december bleek een Kamermeerderheid tegen de plannen.

Alle leerlingen in het basisonderwijs moeten les krijgen in techniek en wetenschap. Dat willen de coalitiepartijen VVD en PvdA en zij hebben daar op 5 december een voorstel voor ingediend. Pabostudenten moeten al tijdens hun opleiding in technieklessen worden geschoold. Volgens de coalitiepartijen komt er in 2016 een tekort van zo’n 170.000 technici en de extra aandacht voor techniek en wetenschap moet kinderen al op jonge leeftijd te interesseren voor deze sector.

De kinderopvang kampte in 2012 met een sterk teruglopende vraag. Sommige locaties zagen het aantal kinderen met een kwart teruglopen. De verminderde vraag kwam vooral door de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag, maar ook de hogere werkloosheid had een dempende werking. De sector moet vrezen dat het ergste nog niet achter de rug is, want ook onder het tweede kabinet Rutte zal er opnieuw bezuinigd worden op de kinderopvangtoeslag.

Wel kon er eindelijk een punt worden gezet achter de omvangrijke Amsterdamse zedenzaak die de sector een jaar eerder schokte. Hoofddader Robert M. kreeg twintig jaar cel en zal daarna dwangverpleging opgelegd krijgen. De kans er hierdoor erg klein dat hij ooit nog op vrije voeten komt.

2012 betekende ook het afscheid van onderwijsminister Marja van Bijsterveldt (CDA). Van Bijsterveldt had een moeilijke verstandhouding met het onderwijsveld en met name de grootste onderwijsvakbond AOb. Bestuurder Marten Kircz van de bond zorgde aan het begin van het jaar voor veel consternatie door te beweren dat Van Bijsterveldt 'niet het intellectuele niveau heeft om minister van Onderwijs te zijn'. Kircz weigerde zijn excuses aan te bieden.

Ondanks alle bezuinigingen en protesten bleef het Nederlandse onderwijs het internationaal gezien goed doen: Nederland eindigde bij een onderzoek onder veertig landen op een zesde plaats. Het tweede kabinet Rutte ambieert een plek in de internationale top vijf. Volgens hetzelfde onderzoek presteren landen als Finland en Zuid-Korea vooral beter doordat ze meer investeren in de opleiding en kwaliteit van docenten.

© Nationale Onderwijsgids / Arend Jan Wonink