Internationale basisschool komt in Amersfoort steeds een stapje dichterbij

Internationaal basisonderwijs in Amersfoort komt steeds dichterbij. De vraag is inmiddels zo groot dat er nu volop gewerkt wordt aan het oprichten van een basisschool. Er wordt zeer waarschijnlijk binnenkort besloten of en op welke manier deze school er komt. Dat meldt het AD.

“Jaren geleden kwam er vanuit de provincie de vraag of internationaal onderwijs in onze regio mogelijk was. Wij van het Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA) hebben altijd al een internationaal gefocust curriculum gehad”, geeft Martijn van Elteren, bestuurslid van het KPOA, aan. 

Leerlingenaantallen 

De verwachting is nu dat het internationaal georiënteerde basisonderwijs (IGBO) het eerste jaar van start gaan met 10 tot 20 leerlingen. In het vijfde jaar neemt dat aantal toe met 120 tot 170 leerlingen. Na 10 jaar zullen er ongeveer 210 tot 250 leerlingen op de school zitten. 

Vestigingsklimaat 

“Uit onderzoek blijkt dat internationaal onderwijs het vestigingsklimaat versterkt. Als je kijkt naar Utrecht dan groeien de scholen daar heel hard. Dat is niet alleen in het belang van Amersfoort, maar ook voor plaatsen in de omgeving”, aldus Van Elteren. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk