Voor nieuwbouw basisscholen legt gemeente 6,5 miljoen euro op tafel

Christelijke basisschool De Paedwizer en rooms-katholieke basisschool It Klimmerblêd in Sint Nicolaasga willen samen onder één dak verder. De gemeente De Fryske Marren legt voor de nieuwbouw 6,5 miljoen euro op tafel. Dat meldt De Sint Nykster.

Het verzoek om geld is afkomstig van de schoolbesturen, CBO Meilân en de Bisschop Möller Stichting. De 6,5 miljoen euro is gebaseerd op standaardtarieven met het oog op de te verwachten leerlingenaantallen. De bouw van het nieuwe schoolgebouw staat gepland voor 2024.

Aantal leerlingen groeit 

Momenteel biedt De Paedwizer onderwijs aan 120 leerlingen en It Klimmerblêd aan bijna tweehonderd leerlingen. De gemeente De Fryske Marren verwacht dat dit in 2038 respectievelijk 140 en 216 leerlingen zijn.

Door: Nationale Onderwijsgids