Breda koploper gemeente Rijke Schooldag

Minister Wiersma van Onderwijs heeft Breda geselecteerd als een van de voorloper-gemeenten op het gebied van Rijke Schooldag.Het gaat om veertien basisscholen die een gevarieerd aanvullend aanbod aanbieden in de vorm van een verlengde schooldag. Meer dan 1.200 kinderen werken nu al aan hun taalvaardigheid, zelfvertrouwen en brede ontwikkeling en het ministerie ziet dit als een goed voorbeeld. Het doel is om meer dan 2.000 kinderen wekelijks te bereiken waaronder dan ook leerlingen uit de brugklas en het tweede jaar van het voortgezet onderwijs die in de wijk wonen. Dit meldt de gemeente Breda.

Gemeente, scholen, sport- en cultuuraanbieders, kinderopvangorganisaties en andere organisaties werken via de Rijke Schooldag samen om de talentontwikkeling te stimuleren en kansen voor kinderen te vergroten. Kinderen krijgen extra activiteiten, zoals sport, cultuur en huiswerkbegeleiding.

Nicole van Son licht namens schoolbesturen Breda de toekenning toe: “We werken samen al langer aan het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. Dat streeft iedere afzonderlijke organisatie in deze coalitie al na. Maar door een structureel aanbod te bieden en een lerend netwerk te vormen, zijn we ervan overtuigd dat we nog verder komen. We willen oog en oor hebben voor elkaars toegevoegde waarde en die ook steeds beter inzetten. Deze toekenning biedt weer nieuwe kansen waarmee we samen gelijkere kansen kunnen creëren voor meer kinderen in Breda. Bij dat ‘samen’ horen ook de ouders en de buurtbewoners.”

Voorlopers

Binnen het programma School en Omgeving zijn 45 lokale coalities uit heel Nederland geselecteerd die de komende drie jaar een extra impuls gaan geven aan een stimulerende omgeving van leerlingen binnen het voorloperstraject. De 45 voorlopers gaan samen met de Gelijke Kansen Alliantie kennis opbouwen, delen en onderzoek doen. Na drie jaar levert dit voorwerk een aantal variaties op van de verrijkte of verlengde schooldag, waarmee nog meer gemeenten aan de slag kunnen met het extra aanbod voor talentontwikkeling van de kinderen.

Breda samen sterk

In Breda vormen de gemeente Breda, INOS, Stg. Katholiek Onderwijs Breda, Markant Onderwijs, PCPO Midden-Brabant, SIPO, Libréon, Surplus, Nieuwe Veste en Breda-Actief de coalitie. Samen bieden zij nu al extra activiteiten op of rond de school aan. Denk aan naschools sporten, doorstroomprogramma’s van PO naar VO en bijvoorbeeld het project ‘Ontdek je talent’. Tijdens het voorloperstraject worden deze activiteiten doorontwikkeld, uitgebreid en aan meer leerlingen aangeboden.

Door: Nationale Onderwijsgids