Normal_diverse-classmates-doing-task-at-lesson-studying-i-2022-01-18-23-38-29-utc

Met de komst van meer inwoners met een migratieachtergrond staan ook leraren voor een nieuwe uitdaging: hoe zet je de moedertaal van je leerlingen in voor taalrijk onderwijs? Ongeveer een kwart van de Nederlanders spreekt thuis een andere taal, blijkt uit onderzoek van het CBS. Dit meldt Stenden Hogeschool op de internationale dag van de moedertaal.

21 februari is de internationale dag van de moedertaal. De laatste jaren wordt er anders naar meertalige leerlingen gekeken, zegt associate lector Mirjam Günther van het lectoraat Meertaligheid en geletterdheid van NHL Stenden: “Voorheen was er vaak wat negatieve aandacht voor. Men sprak van een taalachterstand of een taalkloof. Gelukkig wordt er steeds meer gekeken naar de voordelen van het spreken van meerdere talen.”

Taalrijkdom

Volgens Günther werd vroeger de nadruk gelegd op het spreken van Nederlands. “Nu weten we dat een leerling met een andere moedertaal juist een taalrijkdom heeft. En dus sluit tegenwoordig de ene taal de andere niet uit maar kunnen ze naast elkaar bestaan én elkaar versterken. Door positieve aandacht te geven aan alle talen van kinderen groeit hun zelfvertrouwen en de motivatie om te leren.”

Leerlingen met een andere moedertaal hebben namelijk al taal, die een belangrijke basis is om op verder te leren, zegt de onderzoeker: “Bijna een kwart van de leerlingen op Nederlandse scholen gebruikt meerdere talen, dat is potentie waar het onderwijs gebruik van zou moeten maken.”

Tips voor leraren

De associate lector heeft de volgende tips voor (toekomstige) leraren: "Erken dat meertalige leerlingen verrijkend kunnen zijn voor jouw onderwijs; Lees je als leraar in over hoe talen geleerd worden en hoe ze in de maatschappij werken; Verdiep je in de achtergrond van de moedertalen van jouw leerlingen. Betrek alle (moeder)talen van de leerlingen in je onderwijspraktijk voor een inclusievere en krachtige leeromgeving."

Mirjam Günther is verbonden aan het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van NHL Stenden. “We streven met ons onderzoek naar kansengelijkheid en inclusief onderwijs, waarbij alle leerlingen – ongeacht hun talige en culturele achtergrond – de mogelijkheden krijgen om te leren en zich te ontwikkelen tot sociale, taalvaardige en kritische burgers.”

Door: Nationale Onderwijsgids