Meer antisemitische incidenten op scholen, CIDI maakt zich zorgen

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) maakt zich zorgen over het aantal antisemitische incidenten op scholen. Het gaat dan bijna altijd om pestgedrag van medeleerlingen naar kinderen met een Joodse afkomst. Dit blijkt uit de Monitor Antisemitische Incidenten 2021. Dat meldt VOS/ABB.

Het CIDI constateert dat de schoolleiding wel actie onderneemt tegen deze incidenten, maar dat dit soms te laat is en met weinig overtuiging. CIDI-directeur Hanna Luden zegt hierover: “Het gaat om hartverscheurende verhalen van kinderen die zich afvragen waarom ze zo worden gehaat. Het is pijnlijk dat soms kinderen op deze manier voor het eerst met hun Joodse identiteit worden geconfronteerd.”

Educatie 

Het CIDI doet aanbevelingen om het grote probleem van antisemitisme op een effectievere manier aan te pakken. Er zou naast educatie over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust ook meer over de geschiedenis van het antisemitisme in de lessen naar voren moeten komen. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk