Gevolgen coronacrisis bij kinderen en jongeren verzacht met zomerprogramma's

De gemeente Utrecht geeft extra hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren die door de coronamaatregelen bijvoorbeeld achterstanden hebben opgelopen. Dit gebeurt samen met jeugd- en onderwijspartijen in de stad. Onder meer met extra inzet op voorscholen en speciale zomerprogramma’s. De gemeente heeft ook onderzoek gedaan naar de impact van corona op de Utrechtse jeugd. Aan de hand van de uitkomsten van het rapport De staat van de Utrechtse jeugd volgen nog meer acties. Dat meldt de gemeente Utrecht.

“Bij een deel van de jonge kinderen hebben de maatregelen gevolgen gehad voor de sociale vaardigheden, de motoriek en het gedrag. Zij vinden het bijvoorbeeld lastig om contact te leggen met anderen, op te letten in de klas of op te komen voor zichzelf”, zegt wethouder Anke Klein (Onderwijs). “Kinderen en jongeren die dat nodig hebben, kunnen dit inhalen. We investeren in Utrecht op zo’n manier, dat alle leeftijdsgenootjes een kansrijke start krijgen als ze naar de basisschool gaan.”

Voorscholen 

80 studenten sociale opleidingen van de Universiteit Utrecht helpen sinds december 2021 op voorscholen in Utrecht. Dit is een ‘win-win-situatie’ voor zowel de kinderen, de voorschoolse educatie én de studenten. Kinderen krijgen meer persoonlijke aandacht en studenten leren veel van ervaren pedagogische medewerkers.

Zomerprogramma 

Aankomende zomer is er in verschillende wijken in Utrecht weer een uitgebreid programma voor kinderen op het primair en voortgezet onderwijs die dat nodig hebben. Dit is onder meer belangrijk om een “zomerdip” te voorkomen. Kinderen die thuis bijvoorbeeld weinig Nederlands spreken, niet of nauwelijks lezen of onvoldoende (financiële) mogelijkheden hebben om de wereld te ontdekken, kunnen in de zomer een verdere ontwikkelachterstand oplopen. Voor hen is zo’n programma ontzettend leuk en belangrijk. Het is een educatief programma, gericht op sport, spel, cultuur, ontdekken, ontmoeten en veel plezier maken.

Onderzoek 

“Ongelijk investeren zorgt voor eerlijkere kansen bij kinderen”, zegt wethouder Eelco Eerenberg (Jeugd).  “Om te weten waar ondersteuning het hardst nodig is en waar de gemeente Utrecht dus verder in moet investeren, hebben we een uniek onderzoek uitgevoerd genaamd De staat van de Utrechtse Jeugd. Door de verhalen van de professionals, ouders en kinderen hebben we een goed beeld hoe het met kinderen en jongeren gaat. Nu kan de gemeente het geld zo doeltreffend mogelijk inzetten.”

Voor dit onderzoek is allerlei informatie verzameld over de impact van corona op 0 tot 18-jarigen. Op basis hiervan kijkt de gemeente samen met partners in onder meer het onderwijs, sport, cultuur en de jeugdhulp waar nog meer inzet nodig is. Voor zover bekend is Utrecht de enige gemeente die zo’n onderzoek gedaan heeft. Uit de resultaten blijkt dat veel kinderen snel terugveren na de versoepelingen van de maatregelen. Jonge kinderen onder de vier, jongvolwassenen en kinderen die voor corona al ondersteuning nodig hadden hebben het meeste geleden onder de corona-maatregelen. 

Nationaal Programma Onderwijs 

In totaal heeft de gemeente Utrecht 6,3 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor het versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen na corona. Een deel van het geld gaat bijvoorbeeld naar de voorschoolse educatie en de zomerprogramma’s. De rest van het geld wordt aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek De staat van de Utrechtse Jeugd besteed.

Door: Nationale Onderwijsgids