Tilburg wil meer groene schoolpleinen, basisschool De Wegwijzer heeft er nu één

Woensdag 24 november opende wethouder Oscar Dusschooten het groene schoolplein van basisschool De Wegwijzer in de Reeshof. Deze school kreeg de 50e subsidie van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg om het schoolplein te vergroenen. Dit meldt de gemeente Tilburg. 

Na een half jaar wachten kunnen de leerlingen van basisschool De Wegwijzer gaan genieten van hun nieuwe groene plein. Een groen schoolplein is een speelomgeving met ruimte voor groen. Dit is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor het concentratievermogen van de kinderen. Daarom is een groen schoolplein de ideale plek voor buitenlessen.

Vergroening van schoolpleinen

Tijdens de buitenlessen op het groene schoolplein kunnen de kinderen zich verwonderen over wat de natuur hen te bieden heeft. Wethouder Oscar Dusschooten: “Tilburg heeft de ambitie om elk schoolplein in onze gemeente groener te maken. Dat biedt alle kinderen de kans om in aanraking te komen met natuur; lerend in de lessen en ervarend op het schoolplein. Met de subsidieregeling zijn inmiddels al 53 Tilburgse schoolpleinen vergroend. Daar zijn we trots op. Zo werken we samen aan een groen en klimaatbestendig Tilburg.”

Groen en duurzaam 

De gemeente streeft ernaar dat alle 63 Tilburgse basisscholen in 2022-2023 een groen, duurzaam schoolplein hebben. Water verdwijnt niet rechtstreeks in het riool, maar gaat naar de planten. Bomen bieden schaduw in de zomer, waardoor het ook tijdens warm weer heerlijk spelen is op het schoolplein. In de nestkastjes eten koolmezen hun buik vol met eikenprocessierupsen. Met het verbouwen van groenten in de moestuin of fruit in de boomgaard leren de kinderen hoe hun eten groeit. Daarnaast merken de leerkrachten dat een groen schoolplein het spel van de kinderen positief verandert: een groene omgeving zorgt voor meer fantasie in hun spel en meer samen spelen.

Door: Nationale Onderwijsgids