Scholen en gemeenten Zuid-Holland werken samen in duurzaamheidsproject

Tien scholen en twee gemeenten in de provincie Zuid-Holland doen mee aan het landelijke programma om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te helpen bij verduurzaming. De provincie heeft een Rijksbijdrage van in totaal 2 miljoen euro ontvangen voor het programma ‘Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed.” Daarbij gaat in eerste instantie het om het duurzamer maken van scholen. Dit meldt de provincie Zuid-Holland.

Berend Potjer, gedeputeerde energie van de Provincie Zuid-Holland: “We willen allemaal een bijdrage leveren aan een beter klimaat, en helemaal op de plekken zoals scholen. Dan snijdt het mes aan twee kanten: aan de ene kant de winst van verduurzaming en energiebesparing en aan de andere de winst van het goede voorbeeld geven aan de toekomstige generatie.”

Duurzaamheidscoaches voor scholen

Jelle de Jong en Lotte Tange zijn ingeschakeld als ‘duurzaamheidscoaches’ om schoolbesturen te ondersteunen. Lotte Tange: “Uit de drie online informatiebijeenkomsten die wij vanuit de Provincie samen met onze kennispartner Ruimte-OK organiseerden, blijkt daar onder schoolbesturen heel veel behoefte aan te zijn. Anders dan grote besturen beschikken de kleine organisaties vaak niet over een vastgoedmanager, waardoor verduurzaming een extra punt op een toch al volle agenda is. Wij krijgen veel vragen over binnenklimaat, wet-, en regelgeving, ventilatie, maar ook over hittestress tijdens de zomermaanden. Dit laat zien dat je de opgave vooral vanuit de gebruiksfunctie van de schoolgebouwen moet bekijken. Dat is ook het doel van het ontzorgingsprogramma: een verduurzamingsplan maken waarbij de CO2-uitstoot wordt gereduceerd met oog voor de gezondheid en het comfort van de gebruikers van het gebouw."

Nog 27 plekken voor scholen

Er hebben zich al 10 schoolbesturen gemeld voor deelname. Er zijn daarmee nog 27 plekken over voor kleinere scholen. Aanmelden kan tot 1 februari 2022.

Door: Nationale Onderwijsgids