Ventilatie scholen taak van schoolbesturen én gemeenten, waarschuwt OCW

Het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen is een gezamenlijke taak van de schoolbesturen én de gemeenten. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs in de Telegraaf. Aanleiding was een eerder bericht van VOS/ABB waarin gesteld werd dat een kwart van de gemeenten weigert mee te betalen aan betere ventilatie in scholen. Dit meldt VOS/ABB.

Door middel van de subsidieregeling SUVIS (specifieke uitkering ventilatie in scholen) kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen. Vanuit de regeling kan per aanvraag maximaal 30 procent van de totale kosten worden toegekend, tot maximaal 1 miljoen euro. Voor de overgebleven 70 procent van de kosten moeten schoolbesturen en gemeenten afspraken met elkaar maken.
 
Uit een enquête van VOS/ABB blijkt echter dat een deel van de gemeenten niet mee wil betalen aan de verbetering van de ventilatie in scholen omdat ze dit niet als hun taak zien, of omdat er naar eigen zeggen simpelweg geen geld voor is. Dit leidt tot veel onvrede bij scholen, ook omdat het schoolbesturen wettelijk gezien wordt verboden om bepaalde investeringen te doen, zoals het verbeteren van ventilatie in schoolgebouwen.
 
De woordvoerder van OCW zegt nu in de Telegraaf dat het ministerie van Onderwijs signalen heeft gehad dat niet alle gemeenten genoeg geld hebben om te kunnen bijdragen aan de kosten van het verbeteren van de ventilatie op scholen. Het ministerie gaat daarom kijken hoe scholen geholpen kunnen worden als ze te maken hebben met een gemeente die niet kan of wil bijdragen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids