Normal_cycle-path-3444914__340

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). Hiermee toont een school aan dat het zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school. Basisschool Willen de Zwijger in Willemstad ontvangt vandaag het BVL namens de provincie Brabant uit handen van wethouder Zwiers van de gemeente Moerdijk. Met het label aan de muur laat de school zien dat ze werken aan verkeersveiligheid, gezondheid, milieu en ouderbetrokkenheid. Dit meldt gemeente Moerwijk.

Wethouder Zwiers: “De gemeente beschouwt verkeersveiligheid als één van haar kerntaken. Dit gebeurt door aandacht te blijven geven aan verkeersveiligheid in onder andere het onderwijspakket vanuit het project Brabants Verkeersveiligheids Label. Het doel is om te komen tot een verbetering en bewustwording van verkeersgedrag bij onze inwoners.”
 

Verkeerslessen en verkeersprojecten

Het label geeft aan dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Daarnaast zijn verkeersouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.
 
Meer informatie is te vinden op www.bvlbrabant.nl en www.nulverkeersdodenbrabant.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids