Normal_klaslokaal_klas_lokaal_leerling_stoel

Vanaf 4 jaar gaan de meeste kinderen in Nederland naar school. Vanaf 5 jaar is het verplicht om naar school te gaan. Het kan echter zijn dat het kind een vrijstelling heeft van de leerplicht. Er bestaan drie soorten vrijstellingen.

Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar

Vanaf 5 jaar moet een kind naar school. Als een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is, dan mag het kind 5 uur per week thuisgehouden worden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor is geen toestemming nodig, maar dit moet wel gemeld worden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.
 
Als dit niet voldoende is, dan mag voor 5 extra uur een vrijstelling aangevraagd worden. Hiervoor is wel toestemming nodig van de schooldirecteur. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van het kind te voorkomen. 
 

Vrijstelling inschrijving op een school

Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kan voor deze inschrijvingsplicht een vrijstelling worden aangevraagd. Dat kan bij:
 
Psychische en lichamelijke klachten bij het kind
Het kan voorkomen dat een kind door psychische of lichamelijke klachten niet in staat is om onderwijs te volgen. Voor een vrijstelling is dan een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig. Deze mag niet ook de behandelaar van het kind zijn.
 
Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholen
Als een ouder bezwaar heeft tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt kan hij of zij een vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbedenking.’ Voor deze vrijstelling moet een verklaring worden afgelegd. Gemeenten hebben hiervoor een speciaal formulier.
 
Onderwijs in het buitenland
Een kind staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, maar volgt onderwijs in het buitenland. In dat geval moet elk jaar bij die gemeente een vrijstelling worden aangevraagd voor inschrijving in Nederland. Ook moet aangetoond worden dat het kind naar een buitenlandse school gaat.
 
Trekkend bestaan vanwege beroep ouders
Als het gezin een trekkend bestaan leidt, bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker, dan kan een kind onder voorwaarden een deel van het jaar een vrijstelling van de leerplicht krijgen.
 

Geoorloofd schoolverzuim

Soms kan een leerling afwezig zijn zonder dat er sprake is van schoolverzuim of spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij: 
  • ziekte;
  • schorsing;
  • een religieuze verplichting;
  • een huwelijk;
  • een uitvaart.
Om vrijstelling van geregeld schoolbezoek te krijgen moet er wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid