Normal_leerling_basisschool_schrijven_kind

Een kind kan op zijn vierde naar de basisschool. Vanaf vijf jaar gaat de leerplicht in. Dan moet een kind verplicht naar school. De ouder of verzorger van een kind kan zelf een basisschool uitkiezen. Dit meldt Rijksoverheid. 

Wennen op school

Vanaf drie jaar en tien maanden mag een kind op de meeste basisscholen alvast een aantal (halve) dagen naar school om te wennen. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal vijf dagen. Niet alle basisscholen hebben zo’n kennismakingsperiode. Neem daarover contact op met de school.
 
Vanaf vier jaar mag een kind elke dag naar school en meedoen met het onderwijs. Dit mag niet eerder.
 
Door: Nationale Onderwijsgids