Logo_cbs_logo_centraal_bureau_statistiek

De groep basisschoolkinderen met een verhoogde kans op onderwijsachterstand is in Leiden relatief kleiner dan in heel Nederland. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door het Urban Data Center Leiden071, een samenwerking van het CBS en de gemeente Leiden. Dit meldt het CBS.

Landelijk model

Voor de bepaling van de onderwijskansen is het model gebruikt dat eerder voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is ontwikkeld. Het ministerie is van plan het model te gebruiken om toekomstige budgetten over gemeenten en scholen te verdelen, voor de aanpak van onderwijsachterstanden. In het model wordt voor alle basisschoolkinderen in Nederland een verwachte onderwijsscore berekend, op basis van achtergrond- en omgevingskenmerken van het kind. Om de uiteindelijke verdeling van het budget te bepalen is ook onderzocht wat de effecten voor scholen en gemeenten zouden zijn bij de toepassing verschillende grenswaarden.
 
Als het om de grenswaarde 10 procent gaat, betekent dat dat de 10 procent kinderen in Nederland met de laagste verwachte onderwijsscores, dus hoogste kans op onderwijsachterstand, zijn bekeken. Gaat het om grenswaarde 30 procent, dan wordt de 30 procent kinderen van Nederland met de grootste kans op een onderwijsachterstand bedoeld. 
 

Leiden

Het CBS onderzocht hoeveel kinderen die naar de basisschool gaan en in Leiden wonen een verhoogde kans hebben op onderwijsachterstand. Bij de landelijke grenswaarde van 30 procent, gaat het hierbij om 2115 kinderen en dit komt overeen met 25 procent van alle 8500 Leidse kinderen die naar de basisschool gaan. Ook bij de andere onderzochte grenswaarden (doelgroepen van 10, 15 en 20 procent met hoogste kans op onderwijsachterstand) is het percentage van kinderen dat tot die groep behoort in Leiden lager dan het landelijke gemiddelde.
 
Het CBS heeft ook onderzocht hoe de verdeling is over de wijken in Leiden. Daaruit blijkt dat als er gekeken wordt naar de groep die tot de 30 procent kinderen behoort met de grootste kans op onderwijsachterstand, in de wijken Leiden-Noord en het Bos- en Gasthuisdistrict relatief meer kinderen met een onderwijsachterstand wonen dan het landelijke percentage.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids