Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

Uit cijfers van 2017 blijkt dat de gemiddelde groepsgrootte van een klas op de basisschool licht is gedaald. Ook het aantal plofklassen wordt minder. Dit schrijft onderwijsminister Slob aan de Tweede Kamer. Maar de onderwijsbonden hebben hun twijfels bij deze cijfers. Dit meldt RTL Nieuws. 

Tot 2013 was er sprake van een lichte stijging in de gemiddelde groepsgrootte van een basischoolklas. Tussen 2013 en 2016 is de gemiddelde groepsgrootte gestabiliseerd, er zaten gemiddeld 23,3 leerlingen in een groep. Dit jaar is de gemiddelde groepsgrootte licht gedaald, tot 23,1 leerlingen. Ook het aantal plofklassen is gedaald. Dat komt vooral doordat er minder klassen zijn tussen de 31 en 35 leerlingen. Het aantal extreem grote klassen is gelijk gebleven.
 
De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt de cijfers nietszeggend. Het zijn slechts gemiddelden. In de Randstad bestaan er nog allerlei scholen met grote groepen, vindt de bond. Dat ziet de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) ook. Daarom wil de vereniging inzage in de precieze berekening van het ministerie van onderwijs. Want volgens de bonden gaat het nog helemaal niet de goede kant op binnen het onderwijs.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids