Logo_kpc

Het projectteam SpeciaalGewoon organiseert op 9 oktober 2013 een werkconferentie voor alle direct betrokkenen bij dit project én voor mensen en organisaties die sterk geïnteresseerd zijn in de thematiek.  Op die dag delen we de tussentijdse resultaten van ons onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor terugplaatsing van leerlingen van speciaal (so en vso) naar het regulier onderwijs. 

Aanknopingspunten en inzichten
Het wordt een bijeenkomst vol verdieping en interactie voor projectdeelnemers. Ook andere scholen en organisaties die graag kennis willen nemen van de eerste onderzoeksopbrengsten zijn van harte welkom. Bovendien presenteren we op 9 oktober de proefversie van een praktische handreiking. Deze willen we graag toetsen aan de ervaringen en inzichten van het veld. Elk samenwerkingsverband heeft straks de verplichting om in het ondersteuningsplan het terugplaatsings- en doorplaatsingsbeleid te formuleren. Deze bijeenkomst biedt u hiervoor aanknopingspunten en waardevolle inzichten. Informatie en aanmelden

© Nationale Onderwijsgids