Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Straf voor trage leraren


De Hogeschool Rotterdam die structureel langer dan een maand doen over het nakijken van tentamens, kunnen sancties tegemoet zien. Studenten aan de hogeschool waren het zat dat het nakijkwerk vaak zo lang op zich liet wachten. De directie heeft nu maatregelen aangekondigd. Voor leraren die meerdere malen in de fout gaan volgt een negatieve...

Meer aandacht op de pabo voor stemproblemen


Pabostudenten worden niet goed worden voorbereid op hun carrière als beroepsspreker. Studenten die een stemhandicap of stemklacht hebben, tonen na stembegeleiding verbetering, maar uiteindelijk is er toch sprake van terugval. Er is preventief trainingsbeleid nodig om pabostudenten te leren omgaan met hun stem. Dit concludeert drs. Leo Meulenbr...

Onderzoek Besturenraad; helft directeuren voor gedwongen acceptatie homoseksuele leraar


Schoolleiders van christelijke vo-scholen nemen hun maatschappelijke opdracht serieus. Wel vindt de helft van hen dat deze soms ten koste gaat van de reguliere taken van de school. Dit blijkt uit een onderzoek van de Besturenraad naar de maatschappelijke opdracht van het christelijk voortgezet onderwijs. De resultaten worden vandaag gepresente...

Laaggeschoold werk verdwijnt nauwelijks


DEN HAAG (ANP) - Het aantal laaggeschoolde banen is de afgelopen twee decennia vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De positie van laagopgeleide vrouwen verbeterde zelfs tussen 1987 en 2008. Mannen hadden het in dezelfde periode wel een stuk zwaarder. Vaker dan vroeger hebben zij een f...

Subsidieregeling Passend Onderwijs 2010-2012


Om leerlingen zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te houden is passend onderwijs in samenwerkingsverband (po, vo en rec's) van groot belang. Deze regeling zorgt ervoor dat scholen per (ingeschreven) leerling subsidie hiervoor kunnen ontvangen. De subsidie bedraagt € 10, 20 per ingeschreven leerling op een basisschool die onder een s...

Waarborgfonds: bezuinigingen kinderopvang werken averechts


De door demissionair Minister Rouvoet voorgestelde bezuinigingsmaatregelen op de kinderopvangbegroting werken averechts. Deel van het voorstel van de Minister is het terugsluizen van € 25 miljoen tijdelijk garantievermogen van het Waarborgfonds Kinderopvang naar het Rijk. Dit biedt echter geen oplossing voor de structurele overschrijdingen van...

Een bijzondere zondagsschool


Psycholoog Heleen Terwijn stichtte in 1998 de eerste weekendschool in Amsterdam Zuidoost. Inmiddels zijn er negen IMC Weekendscholen verspreid over heel Nederland. De scholen bieden aanvullend onderwijs voor kinderen van tien tot veertien à vijftien jaar, die allemaal komen uit sociaal-economische achtergestelde wijken. De scholieren lere...

Tien Zuid-Hollandse scholieren als VIP naar de Tour


Tien Zuid-Hollandse scholieren hebben met hun verhaal een VIP-arrangement voor de proloog van de Tour de France gewonnen. De opdracht was om een verhaal te schrijven over de Tour de France in 2010, de Olympische Spelen in 2028 of New Energy waarbij ook de provincie Zuid-Holland in het verhaal een rol moest spelen. Ruim driehonderd scholie...

Vijf jaar onderzoek overgewicht basisscholieren centraal op congres


Donderdagmiddag 24 juni a.s. presenteert het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ) in het Auditorium van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle de resultaten van ChecKid 2009, een grootschalig onderzoek naar leefstijl en gewicht onder basisschoolleerlingen. Tevens worden de uitkomsten vergeleken met die uit 2006 om act...

ICA definitief dicht


Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) zal toch definitief de deuren sluiten. De fusie met Ibn Ghaldoun in Rotterdam die redding had moeten brengen is van de baan. Volgens directeur Tom Leinse van Ibn Ghaldoun was het pleit al beslecht toen het ministerie van Onderwijs begin juni aangaf dat een fusie niet mogelijk was. Eerder dit jaar b...

Chinees op tien scholen


In februari stelde het ministerie van Onderwijs een miljoen euro beschikbaar voor een driejarige proef met Chinees als taal op middelbare scholen. Als gevolg hiervan zullen tien middelbare scholen in het nieuwe schooljaar lessen Chinees gaan aanbieden. 565 scholieren krijgen zo de kans kennis te maken met de taal van deze opkomende wereldmacht...

Meer carrièrekansen voor leraren


Meer leraren moeten voor de klas carrière kunnen maken zodat ze kunnen doorstromen naar een hogere functie en meer kunnen verdienen. In iedere onderwijssector zijn inmiddels afspraken gemaakt  om leraren in hogere salarisschalen te plaatsen. Dit heet versterking van de functiemix en de sociale partners hebben de afspraken daarover in de cao ve...

Toolbox: groeiregeling basisscholen per 1 augustus 2010


In de toolbox is een het instrument opgenomen voor de berekening van de groeiregeling basisscholen voor het schooljaar 2010-2011. Het betreft de berekening conform de nieuwe groeiregeling voor het regulier basisonderwijs per 1 augustus 2010. De groeiregeling voor het (V)SO kent een andere systematiek en blijft ongewijzigd. De essentie va...

Nederlands rekenprogramma Rekentuin gaat internationaal


Oefenweb.nl lanceert in juni 2010 een Engelstalige versie van Rekentuin.nl: MathsGarden.com. De Rekentuin is een webapplicatie voor het oefenen en meten van rekenvaardigheden. Ter gelegenheid van de lancering stelt Oefenweb.nl een onderdeel van Maths Garden gratis beschikbaar aan e-Learning for Kids, een wereldwijde non-profitorganisatie voor ...

Leerlijn Debatteren voor het onderwijs


Onlangs heeft de lancering plaatsgevonden van de Leerlijn Debatteren die door SLO en Het Debatbureau is ontwikkeld. De Leerlijn Debatteren bevat tal van oefeningen om in het basisonderwijs debatteren te gebruiken in het lesprogramma. Vanaf groep 1 t/m groep 8 worden concrete oefeningen gegeven die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling...

Speeltuin niet "gehandicaptenproof"


AMSTERDAM (ANP) - Hoge drempels, steile trappen en smalle doorgangen. Veel kinderen met een handicap krijgen tijdens het spelen in een speeltuin te maken met dit soort obstakels. De NSGK, de stichting voor het gehandicapte kind, ontdekte dat zaterdag toen een groep kinderen met en zonder een handicap een speeltuin in Amsterdam testte. Da...

NOG Blog

De staat van het onderwijs staat onder druk

Normal_pascal_cuijpers

De Volkskrant maakte onlangs melding van het feit dat geneeskundestudenten op de Vrije Universiteit in Amsterdam vanaf volgend jaar niet meer cum laude kunnen afstuderen voor hun masterdiploma. Deze zogenaamde elitekwalificatie wordt gegeven wanneer een student gemiddeld voor de tentamens een acht of hoger heeft behaald en tevens voor geen enkel...

NOG Interview

'Een veilige basis is een voorwaarde om te leren'

Normal_lr_20170616_kalsbeekcollege_0307


Kun je een boek schrijven over onderwijs dat leerlingen steunt en uitdaagt? Over scholen waarin leerlingen, ouders en leraren een gemeenschap vormen en kinderen en jongeren...

NOG Topvacatures