Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

CNV Onderwijs: "Onderwijs verzet zich tegen nullijn"


CNV Onderwijs constateert dat dit demissionaire kabinet met nadruk onderstreept dat leraren en leerlingen in de onderwijsbegroting worden ontzien. Michel Rog (voorzitter CNV Onderwijs) wil echter zekerheid op langere termijn. 'Het Actieplan LeerKracht was bedoeld om achterstanden in beloning in de onderwijssectoren in te halen. Dit plan b...

Hoogbegaafdenschool wil status speciaal onderwijs


Projectdirecteur Kuipers van de Leonardoschool in Amersfoort vindt dat basisscholen voor hoogbegaafde kinderen moeten worden gezien als speciaal onderwijs, zo meldt RTV Utrecht. Zijn school voor hoogbegaafden kampte in het eerste jaar met een tekort van ongeveer 80.000 euro. Omdat de school niet wordt bestempeld als speciaal onderwijs, ko...

LAKS presenteert alternatief plan exameneisen


Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) presenteerde gisteren een alternatief plan voor de verzwaring van de exameneisen. Hiermee wil het LAKS duidelijk maken dat het huidige voorstel slechts symboolpolitiek is en geen kans van slagen heeft. "Met dit voorstel bereikt de regering alleen dat een groep scholieren minder kansen krijgt. ...

Leerlingen Tweemaster maandag weer naar school


De leerlingen van basisschool De Tweemaster in Huizen (Noord-Holland) kunnen aanstaande maandag weer naar school, zo meldt WebRegio.nl. Het schoolgebouw werd woensdagochtend getroffen door een brand. Alhoewel de school veel roet- en rookschade heeft, kunnen drie lokalen aanstaande maandag alweer gebruikt worden. Ook twee noodlokalen op h...

Privacy van belang bij onderwijsnummer


DEN HAAG (ANP) - De invoering van een persoonsgebonden nummer in het basisonderwijs mag niet ontaarden in Big Brotherachtige toestanden. Daarover zijn zowel Tweede Kamerleden als demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) het eens, bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Met het verstrekken van het ...

Onderwijshuisvesting blijft melkkoe gemeenten


Gemeenten gaven in 2010 veel minder uit aan onderwijshuisvesting dan er via het gemeentefonds werd ontvangen, zo meldt de Besturenraad, de organisatie die 2200 scholen en 800.000 leerlingen vertegenwoordigt in het christelijk onderwijs. Dat gemeenten minder uitgaven dan er via het gemeentefondsblijkt werd ontvangen, blijkt uit het Periodi...

Onderzoek naar "gratis" schoolboeken


(Novum) - De onderwijsinspectie is een onderzoek begonnen naar middelbare scholen die ten onrechte kosten in rekening brengen voor schoolboeken. Dat heeft een woordvoerder woensdag gezegd. Aanleiding is de 'zwarte lijst' die de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) sinds begin juli bijhoudt van scholen die zich niet houden aan de regels ron...

Leraren moeten cijfers van scholieren dulden


KARLSRUHE (ANP) - Leraren moeten accepteren dat scholieren hun op het internet cijfers geven, zoals de leraren op school doen met de scholieren. Dit heeft het federale constitutionele hof (BVG) van Duitsland woensdag bekendgemaakt. Een lerares uit Moers had een klacht ingediend tegen de website spickmich.de. Daar beoordelen scholieren hun ...

1600 schooltaalwoorden voor het VMBO


De Gemeente Amsterdam introduceert deze week de Basislijst Schooltaalwoorden VMBO. Deze lijst bevat een selectie van 1600 schooltaalwoorden en is opgedeeld in een algemene categorie en vijf verschillende schoolvakken: biologie, mens & maatschappij, economie, wiskunde en natuurkunde. Door aandacht te besteden aan die schooltaalwoorden...

PO-raad: "onduidelijkheid over financiering Passend onderwijs"


Koningin Beatrix heeft in de troonrede aangekondigd dat het onderwijs bij de bezuinigingen wordt ontzien. De PO-Raad is verheugd dat in de troonrede en in de miljoenennota van het demissionaire kabinet de onderwijsambities van ons land zijn gehandhaafd. Wel maakt de PO-Raad zich zorgen over enkele onduidelijkheden en over de toekomst. De ...

"Leraren en leerlingen ontzien in onderwijsbegroting"


Volgens het demissionaire kabinet blijven kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs het uitgangspunt van het tijdens Prinsjesdag aangekondigde beleid. Om de begroting sluitend te krijgen zijn ingrepen onvermijdelijk, maar de kern van het onderwijs - leraren en leerlingen - wordt zoveel mogelijk ontzien, zo meldt de Rijskoverheid. Minis...

Ruim helft meisjes voelt zich onveilig


(NOVUM) - Ruim de helft van de Nederlandse meisjes voelt zich 's nachts onveilig in hun eigen wijk of in het centrum van de stad. Dit blijkt uit een onderzoek van de ontwikkelingsorganisatie Plan. Plan beveelt nationale en lokale overheden aan meisjes beter te betrekken bij de inrichting van de stad. Het onderzoek werd gedaan onder meer d...

GSA-project in Limburg


Zes Limburgse scholen beginnen volgende maand met een Gay-Straight Alliances Project. Doel hiervan is bij heteroseksuele leerlingen meer solidariteit te kweken voor hun homoseksuele klasgenoten, zo meldt de Gay Krant. De GSA-groepen bestaan uit homoseksuele en heteroseksuele leerlingen die samen met docenten homoseksualiteit zichtbaar en ...

Leraren tegen agressie


Uit de nieuwe begroting van het Ministerie van Justitie blijkt dat leraren en HALT-medewerkers worden opgeleid tot 'agressieregulatietrainers', zo meldt Binnenlands Bestuur. De agressieregulatietrainers moeten leerlingen die gewelddadig gedrag vertonen, vroegtijdig gaan bijsturen. Ze zullen trainingen gaan geven aan daders van uitgaansgew...

Bezuiniging kinderopvang financiert deels onderwijs


Hoewel het onderwijs ontzien wordt bij de bezuinigingen in de Miljoenennota 2011, moet ook deze sector wat inleveren. Zo wordt de 235 miljoen aan enveloppemiddelen die voor OCW-beleid in 2011 beschikbaar was gesteld, niet uitgekeerd. Ook versobert de kinderopvang. De besparing die dat oplevert, wordt ten dele gebruikt om de extra leerling...

Programma’s voor kinderen met leerachterstand vaak niet effectief


Wanneer geprobeerd wordt leerachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen of weg te werken is het van belang daarbij ook de ouders actief te betrekken. Toch gebeurt dat vaak niet. Dat betoogt Judi Mesman in haar oratie aan de Universiteit Leiden op vrijdag 24 september. Mesman houdt haar oratie bij gelegenheid van haar aanstelling als ho...

NOG Blog

De kunst van goed onderwijs

Normal_logo_kpc_groep

Het kabinet-Rutte IV is geïnstalleerd. De nieuwe gezichten op onderwijs zijn Robbert Dijkgraaf (OCW) en Dennis Wiersma (PO en VO). Alle reden om in het regeerakkoord te duiken en te kijken naar de richtingen die zijn uitgezet voor het onderwijs.

NOG Interview

Werken op de ic nog hectischer dan normaal: hoe is het om nu een ic-opleiding te volgen?

Normal_intensive_care


Hoge werkdruk, collega’s die uitvallen en intimiderend gedrag van bezoekers. Werken op de intensive care is momenteel nog hectischer dan normaal. Zo’n 40 procent van de ic-...

NOG Topvacatures