Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Aanvraagtermijn cultuuronderwijsproject voor lerarenopleidingen vo verlengd


De aanvraagtermijn voor het project Cultuuronderwijs lerarenopleidingen VO 2010-2012 is verlengd tot en met donderdag 1 juli. Lerarenopleidingen kunnen, in samenwerking met culturele instellingen en VO-scholen, aanvragen doen. Met het project wil het ministerie van OCW de mogelijkheden van cultuureducatie op de lerarenopleidingen vergroten en ...

Promotiebeurs voor leraren


Talentvolle leraren krijgen vanaf volgend jaar de mogelijkheid om te promoveren en doctor te worden. Doel is het bevorderen van excellentie bij docenten. Vanaf volgend jaar krijgen jaarlijks 10 talentvolle leraren de kans om hun doctorsgraad te bemachtigen. ‘Een promotie biedt een uitstekende kans voor hoogopgeleide leraren om zich verder te o...

Subsidie scholing overblijfmedewerkers


Vanaf begin september kunnen scholen een beroep doen op de 'Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs 2007-2010'. Deze regeling wordt verlengd met één schooljaar. Voor het schooljaar 2010-2011 is €4 miljoen beschikbaar voor beroepsgerichte opleidingen. De regeling zal nog worden bekendgemaakt in de Staatscourant. Na de z...

Sms-les op school moet kinderen beschermen


HAARLEM - Kinderen en jongeren worden vaak slachtoffer van dure sms-abonnementen, die ze eigenlijk niet wilden. Stichting Media Rakkers vindt dat daar verandering in moet komen en ontwikkelde interactief voorlichtingsmateriaal voor het basis- en voorgezet onderwijs over slim sms'en. De campagne is gericht op herkenning, preventie en het s...

Normal_569

RUG organiseert training herexamen vwo


Na een succesvolle examentraining waar ruim 500 leerlingen uit het hele land aan hebben deelgenomen, biedt het Universitair Onderwijscentrum van de Rijksuniversiteit Groningen op 19 en 20 B, wiskunde C, natuurkunde, scheikunde, biologie of economie. Leerlingen die in 2007, 2008 en 2009 deelnamen aan de herexamentraining, scoorden gemiddeld 1 t...

GroenLinks hekelt prijsstijging kinderopvang


DEN HAAG (ANP) - GroenLinks is tegen de manier waarop demissionair minister minister André Rouvoet (Onderwijs) tegenvallers in de kinderopvang wil opvangen door ouders meer te laten betalen. ''Het is toch echt van de zotte dat ouders nu moeten gaan betalen voor het slechte rekenwerk van dit kabinet'', aldus Tweede Kamerlid Ineke van Gent ...

Groter zelfvertrouwen houdt kinderen uit de problemen


Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het lidmaatschap van een club positieve effecten heeft op kinderen. Hun schoolprestaties gaan omhoog, ze gebruiken minder drugs en alcohol en ze sluiten zich minder vaak aan bij “gangs” wanneer ze lid zijn van een club. Deze vooruitgang is te danken aan het feit dat de kinderen een sterker zelfbeeld en daard...

IPC-onderwijs steeds populairder


Het International Primary Curriculum (IPC) wint aan populariteit op Nederlandse basisscholen. Leren door nauw samen te werken, gebruik maken van verschillende vormen van intelligentie en een internationale visie zijn de drie kenmerken van het IPC-onderwijs. De onderwijsvorm werd tot dusver vooral in het buitenland toegepast. Op basisschoo...

Sleutels voor goed rekenonderwijs


Leerkracht centraal op rekenconferenties in Utrecht en Assen Data: 28 september 2010 (Utrecht), 30 september 2010 (Assen)De succesvolle regionale rekenconferenties van Projectbureau Kwaliteit in 2009 krijgen een vervolg. Op 28 september in Utrecht en op 30 september in Assen zetten honderden scholen en besturen die meedoen aan een rekenverbet...

Thuismentor helpt schooluitval voorkomen


Dit artikel verscheen in 'Bij de Les', mei 2010, het magazine van de NVS-NVL Auteurs: Marjan Timp en Els Tolk, respectievelijk directeur en rayoncoördinator bij School's cool. Voor het laatst gewijzigd op 2 juni 2010 Brugklassers doen beter hun best als er op ze gelet wordt. Dat merken honderden thuismentoren van ‘School’s cool’. Zo’n thuism...

Onderwijs stemt: D66 wint , VVD verliest


D66 is de beste partij voor het onderwijs volgens de bezoekers van www.prima-online.nl. Meer dan 1250 mensen uit het onderwijsveld hebben gestemd op de vraag ‘welke partij is het beste voor het basis- of voortgezet onderwijs'. D66 kreeg 43 zetels in het PO en in het VO 52 zetels. In het basisonderwijs eindigt de PvdA op de tweede plek met...

Taal in blokjes


Taal in Blokjes bestaat uit een interventiepakket voor de behandeling van (risico)leerlingen uit groep 3 en 4 met lees- en/of spellingproblemen op de basisschool en in het speciaal (basis)onderwijs. Taal in Blokjes is gebaseerd op de F&L methode®, die ruim 20 jaar bij Stichting Taalhulp wordt gebruikt voor de behandeling van dyslexie. Leer...

Studenten ontwerpen nieuwe website


HDC Media, de uitgever van onder andere het Leidsch Dagblad, gaat een speciale website opzetten voor jongeren, die ontworpen gaat worden door mbo- en hbo-studenten. De deelnemende scholen zijn de Hogeschool van Amsterdam, het Media College Amsterdam, het Grafisch Lyceum Rotterdam, het ROC Horizon College te Hoorn en de Noordelijke Hogeschool L...

Leerlingen havo/vwo krijgen certificaat Wiskunde-D uitgereikt op Windesheim


Ze hebben veel op en neer gereisd de laatste tijd. Leerlingen van drie vo-scholen volgden de module logica, onderdeel van het vak Wiskunde-D. Deze module werd voor het grootste deel gegeven op de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Donderdag 10 juni hebben ze op Windesheim hun certificaat in ontvangst genomen. Wiskunde-D is nieu...

Hbo bereikt strenge moslim niet


AMSTERDAM - Orthodoxe moslimstudenten vinden hbo-opleidingen waarin de islam een rol speelt, zoals die tot imam of islamitisch geestelijk verzorger, te vrijzinnig. In het verleden zijn daarom veel studenten gestopt. Dat schrijft de gemeente in een notitie over radicalisering in het hoger onderwijs. Ze baseert zich op informatie van docen...

Kleding vaakst oorzaak van pestgedrag


Kledingkeuze is in het Nederlandse voortgezet onderwijs de meest voorkomende reden om medeleerlingen te pesten. Het feit of een leerling een jongen of een meisje is, blijkt in ons land de minst voorkomende reden. Dat blijkt uit onderzoek van het het project Inclusion and Diversity in Education (INDIE) van de British Council. In Nederland...

NOG Blog

Motiveren door kansrijk te adviseren

Normal_pascal_cuijpers

Aan het begin van een nieuw schooljaar worden alle nieuwe brugklasleerlingen besproken met de desbetreffende vakdocenten. De zogenaamde ‘warme overdracht’ vanuit de basisschool is voor de zomervakantie afgerond en omdat iedereen recht heeft op goed onderwijs en gelijke kansen is dit een waardevol moment. Dit jaar werd duidelijk dat de nadruk lag...

NOG Interview

Forming, storming, norming en performing: vier fases van groepsvorming in de klas

Normal_forming__storming__norming_en_performing_in_gesprek_met_expert_boaz_bijleveld_over_de_4_faes_van_groepsvorming


Forming, storming, norming en performing. Een nieuwe klas, een nieuwe juf of meester, andere regeltjes en nieuwe verhoudingen. De meeste kinderen moeten na de zes weken lan...

NOG Topvacatures

Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

Cursusmanager Strafrecht

Meer vacatures...
Fontys Hogescholen via TwynstraGudde Executive Search

Directeur Fontys Hogeschool HRM en Psychologie

Meer vacatures...
Zuyd & Fontys Hogescholen (viaTwynstraGudde Executive Search)

Directeur Dienst Onderwijs & Onderzoek

Meer vacatures...