Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Normal_normal_gereedschap_techniek

Scholenwedstrijd Raspberry Pi gaat digitaal door


De Raspberry Pi competitie, die dit jaar voor de tweede keer in Nederland wordt georganiseerd, gaat door in een digitaal format. Ondanks de contactbeperkende maatregelen hebben organisatoren PA Consulting en House of Digital de handen ineen geslagen om het event met creatieve online alternatieven in de lucht te houden. De online jurering vindt p...

Logo_logo__nuffic

Nuffic inventariseert kennis over meerwaarde van internationalisering


Welke kennis is er over de meerwaarde van internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs in Nederland? Nuffic werkt aan een inventarisatie hiervan in opdracht van het ministerie van onderwijs. Dit meldt Nuffic.

Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Het ISO: CPB-rapport over leenstelsel stelt niet gerust


Vandaag heeft het Centraal Planbureau (CPB) naar buiten gebracht dat het leenstelsel geen invloed heeft op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Wel is te zien dat studenten steeds meer lenen. Bestuurslid van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Eline van Hove: “Dat studenten meer lenen is een slechte zaak, schulden leiden uiteindel...

Normal_jongeren__telefoon__mobiel__sms__whatsapp__puber__vo__po

Sexting wordt niet meer in alle gevallen als strafbaar gezien in nieuwe wetgeving


De wetgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag moet volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid meer bij de tijd worden gebracht. Seksuele en seksueel getinte misdrijven kennen tegenwoordig vele verschijningsvormen en komen zowel offline als online voor. In een voorontwerp voor een wetsvoorstel dat vandaag in consultatie gaat,...

Normal_studenten_studiegroep_samenwerken

CPB: leenstelsel zorgt niet voor minder studenten, wel voor meer leningen


Havo- en vwo-scholieren kiezen nog net zo vaak voor een studie aan het hbo of de universiteit als voor de invoering van het leenstelsel (de Wet studievoorschot). Dit geldt voor alle groepen studenten, dus ongeacht het inkomen van de ouders. Gemiddeld zijn studenten meer extra geld gaan lenen dan ze door het wegvallen van de basisbeurs zijn kwijt...

Normal_grow_it

App ‘Grow-It’ helpt jongeren met stress en onzekerheid tijdens coronacrisis


Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en de Tilburg University lanceren op 11 mei de ‘Grow It!’ app. Terwijl 11 mei de basisscholen weer opstarten zitten middelbare scholieren en studenten nog steeds thuis. Veel jongeren hebben te maken met onzekerheid door de coronacrisis. Met de app krijgen jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar meer inzi...

Normal_lof_logo

Vanaf 13 mei nieuwe aanvragen LOF-subsidies mogelijk


Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) ondersteunt de ontwikkeling van de leraar én van het onderwijs. De subsidieregeling LOF voor leraren PO en VO is verlengd voor schooljaar 2020-2021 en uitgebreid met het middelbaar beroepsonderwijs, als vervanging van de MBO Onderwijspioniers. Leraren uit het primair en voortgezet onderwijs, het speciaal (voortgez...

Normal_schoolplein__plein__pauze

Week 19: basisonderwijs start, vo-scholen bereiden voor, mbo nog onzeker


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. De basisscholen starten maandag weer, de protocollen voor het voortgezet onderwijs liggen klaar, maar mbo’ers kunnen al weken geen stage lopen.

NOG MBO Informatie

NOG Digitaal Lesmateriaal

NOG Blog

Stilte: wanneer we luisteren om te begrijpen in plaats van te reageren

Normal_foto_henk

T. zit in mijn klas. De afgelopen week was ze stil. Toen ik haar vroeg waarom, liet ze me een briefje zien. Ze hield een stilteprotest.  Ik vroeg haar er een gastblog over te schrijven en hielp haar erbij. Ik heb veel van haar geleerd. Leerlingen zijn fantastisch.

NOG Topvacatures

NOG Interview

De eerste schoolweek zit er weer op: 'Het vergt flink wat denkwerk'

Normal_meisjes_kinderen_tekenen_schrijven_huiswerk_schoolopdracht_schoolwerk_klas_leerling


Komt er plexiglas voor de klas? Of houden we het bij looplijnen en handen wassen? En gaan onze leerlingen een aantal dagen per week de hele dag naar school? Of vijf dagen p...