Summa College ontvangt subsidie om volwassenenonderwijs een boost te geven

De overheid heeft het Summa College in Eindhoven een aanzienlijke subsidie toegekend van 1,8 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Deze financiële injectie zal de interne organisatie voor het onderwijs aan volwassenen de komende twee jaar versneld professionaliseren. Onder de vlag van Summa & Bedrijf verzorgt de onderwijsinstelling scholingstrajecten specifiek voor deze doelgroep. Dat meldt het Summa College.

Volgens directeur Régine van Lieshout is de subsidietoekenning een cruciale stap om een stevig en arbeidsmarktrelevant aanbod op mbo-niveau in om- en bijscholing te kunnen waarborgen in de Brainport-regio. De vraag naar voldoende, goed opgeleide vakmensen in sectoren als techniek en technologie is enorm, met naar verwachting meer dan 70.000 vacatures alleen al tot 2030. Van Lieshout benadrukt: "Als grootste mbo-aanbieder in Brainport dragen wij een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat vakmensen zich duurzaam kunnen blijven ontwikkelen, hun leven lang."

Onderwijs aan volwassenen 

Met het geld gaat Summa de interne organisatie voor onderwijs aan volwassenen beter inrichten. “Volgen jongeren in hoofdlijn allemaal dezelfde ‘klantreis’, de ontwikkelbehoeften van volwassenen zijn heel divers. De oriëntatie op scholing kan op heel verschillende wijzen verlopen en ook de achtergronden verschillen sterk. Daar passend op inspelen vraagt om grote veranderingen in de organisatie, zoals op maat gemaakte, kort-cyclische leertrajecten, andere manieren van lesgeven en begeleiden, andere processen en planningen. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) brengt een ware interne transitie met zich mee. Dankzij deze subsidie kan Summa deze veranderingen versneld doorvoeren”, aldus Van Lieshout.

Pact Brabant 

“En er is nog meer goed nieuws op het LLO-front: ook de subsidieaanvraag die we met Pact Brabant hebben ingediend, is gehonoreerd”, zegt Van Lieshout. In Pact Brabant werkt Summa samen met andere Brabantse onderwijsinstellingen, bedrijven en overheidsinstellingen. Doel: één gezamenlijke LLO-aanpak ontwikkelen voor de grote maatschappelijke transities, zoals de energietransitie. Zodat alle werkende Brabanders op alle onderwijsniveaus (mbo, hbo, wo) scholingsmodules kunnen volgen. 

Grootste mbo-aanbieder

Summa is veruit de grootste mbo-aanbieder in één van de belangrijkste mainports van Nederland: Brainport regio Eindhoven. In onze regio staan we voor een aantal grote opgaven waar het onderwijs direct bij betrokken is. Bovenaan staat de vraag hoe we kunnen zorgen voor voldoende, goed opgeleide arbeidskrachten om tegemoet te komen aan de sterk groeiende vraag van het bedrijfsleven.

Door: Nationale Onderwijsgids