Normal_mark-rutte-2

De overheid gaat leningen met rente aan om studenten geld uit te kunnen lenen. Volgens premier Mark Rutte is het niet meer dan logisch dat deze rente deels wordt doorberekend aan studenten. Rutte vindt ook dat het leenstelsel nooit afgeschaft had mogen worden. Dat meldt ScienceGuide. 

Volgens Rutte moet de overheid ook rente betalen. “Voor alle studenten geldt een flexibele rente, ongeacht het terugbetaalregime Die rente wordt qua terugbetaalfase iedere vijf jaar vastgesteld. De overheid gaat ook leningen aan om aan studenten uit te geven en betaalt daar dus ook rente voor. Daarom vinden we het ook redelijk om ook een beperkte rente aan studenten te rekenen. Het zou ook een flinke som geld kosten als we het niet doen."

Mbo'ers 

Ook het feit dat mbo’ers meer rente moeten betalen over hun aangegane studieschuld bij DUO is volgens Rutte logisch. “De gemiddelde schuld van mbo’ers is echt veel lager dan in het hoger onderwijs, en er zijn geen tot heel weinig signalen dat er knellende problemen ontstaan door de terugbetaalvoorwaarden.”

Term pechgeneratie 

Het sociaal leenstelsel vond Rutte, vanuit zijn perspectief, helemaal prima. “We hebben er tenslotte in de coalitie voor gekozen om terug te gaan naar de basisbeurs. Ik begrijp die hele term ‘pechgeneratie’ ook niet en ik vind dat ook echt niet waar. Het sociaal leenstelsel fungeert in Australië en heel veel andere landen. We zien honderdduizenden mensen studeren. Het is een sociaal stelsel, je lost niets af als je in de bijstand komt.”

Linkse partijen 

Volgens Rutte is het leenstelsel ook iets wat linkse partijen juist zouden moeten aanspreken. “Het is eigenlijk heel links. Je gaat inkomensafhankelijk betalen, dus ik heb eigenlijk nooit zo begrepen waarom er zoveel bezwaar is tegen het sociaal leenstelsel.” 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk