Impuls van €10 miljoen voor campussen, innovatiedistricten en broedplaatsen voor talent in Noord-Brabant

Noord-Brabant gaat 10 miljoen euro steken in innovatiecampussen en innovatiedistricten. Dit zijn plekken waar onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Het doel: samenwerken aan oplossingen voor  maatschappelijke uitdagingen. Dit meldt de provincie Noord-Brabant.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling): “Brabant is dé innovatieve regio van Nederland, waar samen ‘pielen en klooien’ leidt tot nieuwe technologie, producten en oplossingen voor onze uitdagingen van vandaag en morgen. Onze campussen en innovatiedistricten zijn daar een brandpunt voor, ontmoetingsplaatsen waar ideeën een vlucht kunnen nemen. Met deze uitvoeringsagenda blijven we deze locaties doorontwikkelen met een blik op de toekomst. Die blik op de toekomst betekent ook dat we studenten – het talent van morgen – de beste voorbereiding op de arbeidsmarkt moeten bieden. Op onze broedplaatsen vinden zij daarom stages en mogelijkheden om hun eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten of een bedrijfje te beginnen.”
 

Broedplaatsen voor talent

 
De provincie ontwikkelt tien hybride leeromgevingen door heel Brabant. Hybride leeromgevingen zijn broedplaatsen waar opleidingen en bedrijvigheid samenkomen. Hier zitten studenten en bedrijven, is er ruimte voor stages en kan ruimte gedeeld worden door bedrijven, startups, makers en studenten. Daarnaast zijn dit belangrijke plekken voor om- en bijscholing. Deze broedplaatsen worden ontwikkeld in samenwerking met de Brabantse gemeenten, de arbeidsmarktregio’s, sociale partners, Kennispact Brabant (de Brabantse ROC’s), de hogescholen, universiteiten, triple helix organisaties en campusorganisaties. Voorbeelden van deze broedplaatsen zijn de AI Gaming Campus in Breda, Mindlabs in Tilburg en de Chocolate Factory in Meijerijstad.
 

Maatwerk

 
De plannen van de provincie worden omschreven in de Uitvoeringsagenda Versterking campussen, stedelijke innovatiedistricten, fieldlabs en hybride leeromgevingen 2021-2023. De provincie begint niet uit het niets, maar bouwt voort op de sterke campussen die we al hebben. Omdat iedere campus en ieder innovatiedistrict eigen kenmerken en uitdagingen heeft, is maatwerk vereist. Op sommige plekken gaat het om locatieontwikkeling, op andere locaties moet vooral samenwerking gestimuleerd worden, en op nog andere plekken investeert de provincie via de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij in bedrijven. De eerste focus gaat uit naar campussen van nationaal belang waar de provincie al aandeelhouder is, zoals Pivot Park in Oss.
 
Door: Nationale Onderwijsgids