Dag tegen Pesten: wat ga jij vandaag doen om pestgedrag te stoppen?

Vandaag, 19 april, is het de Landelijke Dag tegen Pesten. Het stoppen en voorkomen van pestgedrag is iets wat elke dag aandacht vraagt, maar het is goed om op deze dag bewust stil te staan bij pesten en de gevolgen ervan, vindt Stichting Stop Pesten Nu.

De Dag tegen Pesten vindt elk jaar op 19 april plaats. De dag is door Stichting Stop Pesten Nu in het leven geroepen om één dag per jaar extra bewustzijn te creëren over pesten. Hiermee wordt geprobeerd om te bereiken dat mensen zelf in actie komen om pesten te stoppen, en dat ze zelf iets organiseren in hun eigen omgeving. 
 

Digitaal pesten

Tijdens de eerste lockdown en sluiting van de scholen kreeg de Kindertelefoon aanzienlijk meer meldingen over digitaal pesten. Ook in de zomervakantie lag dit percentage veel hoger dan vorig jaar. Digitaal pesten is volgens de organisatie niet los te zien van het traditionele pesten. "Het begint vaak op het schoolplein en gaat dan online verder."
 

Pestexperts

De Nationale Onderwijsgids had twee jaar geleden naar aanleiding van de Dag tegen Pesten een gesprek met twee ‘pestexperts’, namelijk Patricia Bolwerk, directeur van Stop Pesten NU en Marije van de Sande, adviseur pesten bij stichting School & Veiligheid. Volgens hen is pesten een groepsprobleem. Lees hier het interview.
 
Naast de Dag tegen Pesten in het voorjaar, wordt elk jaar aan het begin van het nieuwe schooljaar een Week tegen Pesten georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Het thema voor 2021 is: Buitensluiten? Uitgesloten!
 
Door: Nationale Onderwijsgids