Maar weinig mbo-studenten hebben behoefte aan nazorg en begeleiding

Zes regio’s hebben door middel van een pilot onderzocht in hoeverre extra nazorg zinvol is voor mbo-studenten die de arbeidsmarkt betreden. Uit de pilot blijkt nu dat veel van deze studenten geen behoefte hebben aan nazorg. Dit meldt MBO Today.

De pilot werd gestart naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerleden Peter Kwint (SP) en Zihni Özdil (GroenLinks) in 2018. Zij wilden dat er een proef werd gestart waarbij studenten nog twee jaar na het afronden van hun opleiding begeleiding en nazorg zouden krijgen. De pilots ‘Soepele overgang naar werk’ gingen in september 2018 in zes regio’s van start.

De evaluatie van de pilots laat zien dat het lastig bleek om voldoende studenten te vinden die na hun opleiding de arbeidsmarkt betraden. Veel studenten besloten om een vervolgopleiding te gaan doen in plaats van te gaan werken. Daarnaast gaf twee derde van de jongeren die wel startten met werken aan dat ze geen behoefte hadden aan extra begeleiding. Volgens het onderzoek zijn deze jongeren echter kwetsbaar voor baanverlies, en zou juist voor hen ondersteuning toch nuttig kunnen zijn.

Lees hier de volledige evaluatie van de pilots.

Door: Nationale Onderwijsgids