Opleidingen kinderopvang en onderwijs van ROC Twente zien instroombeperking

De opleidingen met een instroombeperking bij het ROC van Twente zijn bekend. Opvallend is een aantal nieuwkomers in de kinderopvang en het onderwijs, namelijk Gespecialiseerd pedagogisch medewerker, Pedagogisch Medewerker Kinderopvang en Onderwijsassistent. Dit meldt ROC van Twente.

Jaarlijks wordt het aantal opleidingsplekken afgestemd op de kans op werk, het aantal beschikbare stageplaatsen en/of landelijk gestelde quota. Dit betekent dat er voor opleidingen met een instroombeperking een maximum aantal opleidingsplekken beschikbaar is. 
 

‘Nieuwkomers’

Dit jaar kent de lijst een aantal nieuwkomers. Het gaat om: Gespecialiseerd pedagogisch medewerker, Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Onderwijsassistent, Sociaal Werker en Mediaredactiemedewerker. Reden hiervoor ligt in een (dreigend) te kort aan BPV-plaatsen. Ongeacht de behoefte om in coronatijd een goede BPV-plek voor mbo-studenten te vinden, is de corona voor deze opleidingen geen reden geweest om een instroombeperking aan te vragen. Zo is bij Onderwijsassistent een krimp te signaleren in het aantal stageplekken en is er een toename van  onderwijsassistenten op de arbeidsmarkt. Bij de opleidingen in het sociale domein is de instroombeperking een gevolg van de toename van het aantal studenten versus de beschikbare opleidingsplekken.
 

Waarom een instroombeperking?

In het mbo leren jongeren een beroep. Om jongeren goed voor te bereiden op het toekomstige beroep of een vervolgopleiding, is het belangrijk om stage te volgen. Zonder stage is er geen kans op een diploma! Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal stageplekken beschikbaar, zoals bij doktersassistent. En daarom is er dus maar een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar voor die opleiding.
Een andere reden is de kans op werk. ROC van Twente wil dat iedere jongere goed terecht komt en een baan kan vinden. Als blijkt dat er in de toekomst maar beperkt behoefte is aan vakmensen in een bepaalde sector, dan kan dat een reden zijn om een maximum te stellen aan het aantal opleidingsplaatsen. Tot slot zijn er ook nog landelijke quota, die er voor zorgen dat er een maximum aantal opleidingsplekken zijn. 
 

Loten

Als er voor deze opleidingen meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, wordt er geloot. Hiermee wordt de plaatsingsvolgorde bepaald. Als jongeren niet worden ingeloot, dan helpt ROC van Twente hen bij het kiezen van een passende andere opleiding. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids