Koning Willem I College en De Leijgraaf onderzoeken samenwerking

Het Koning Willem I College en De Leijgraaf hebben de afgelopen tijd verkennende gesprekken gevoerd waarin zij de mogelijkheden van een duurzame samenwerking hebben bekeken. Dit heeft er toe geleid dat beide Brabantse onderwijsinstellingen open staan om de mogelijkheden tot samenwerking verder te onderzoeken. Beide instellingen zien veel voordelen in een intensievere samenwerking. Op vrijdag 13 november ondertekenden de bestuurders daarom een intentieovereenkomst. Dit meldt Koning Willem I College.

Met dit officiële ondertekenmoment geven de bestuurders het startsein voor een onderzoeksfase waarin de mogelijkheden en effecten van een samenwerking worden onderzocht. Ook kijken zij welke vorm het beste past bij de beoogde duurzame samenwerking. Deze intentie heeft de goedkeuring van beide Raden van Toezicht en ook de Ondernemingsraden en Studentenraden zijn hierin gekend.
 

Beroepsonderwijs blijven bieden waar we trots op zijn

Het blijven bieden van een goed perspectief voor onze studenten uit de regio Noordoost Brabant noemen de bestuurders van beide instellingen als het belangrijkste argument voor samenwerking. “Door samen te werken maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en versterken we ze,” zegt Jos van Kessel, voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College. “Zo bieden we nu en in de toekomst beroepsonderwijs waar we trots op kunnen zijn. In samenwerking met bedrijven en instellingen bereiden wij onze studenten optimaal voor op de regionale arbeidsmarkt.” 
 

De toekomst samen inkleuren

“Het is nu nog te vroeg om te speculeren over de vraag hoe de samenwerking er uit zal zien,” zegt Peer van Summeren, voorzitter van het College van Bestuur van De Leijgraaf, “Dit is namelijk afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Het onderzoek wordt zorgvuldig en transparant uitgevoerd door vertegenwoordigers uit beide organisaties, ondersteund door een externe procesbegeleider. In maart 2021 vindt een eerste evaluatiemoment plaats. Op dat moment kijken we of we het onderzoek voortzetten en op welke manier we dit verder inkleuren. Gedurende het onderzoek blijven beide onderwijsinstellingen op de vertrouwde weg doorgaan. Dat verandert niet.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids