De Sociaal-Economische Raad bestaat vandaag 70 jaar

Donderdag 1 oktober bestaat de Sociaal-Economische Raad (SER) 70 jaar. Sociale partners, kroonleden en steeds meer andere partijen werken al 70 jaar samen om tot oplossingen te komen voor ingewikkelde sociaaleconomische problemen. In 2015 heeft de SER een Jongerenplatform dat enkele keren per jaar bij elkaar komt en gevraagd en ongevraagd advies geeft over actuele thema’s. Dit meldt de SER.

Het overbruggen van verschillen door dialoog en verbinding is van vitaal belang. Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt snel toe. Landelijke en regionale maatregelen zijn aangekondigd. Dat verscherpt ook de economische crisis. De knelpunten op de arbeidsmarkt tekenen zich nog scherper af en de kansenongelijkheid neemt toe. En we moeten echt oppassen dat de toegankelijkheid en kwaliteit van publieke diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg niet afbrokkelen. Daarop is meer bijsturing nodig. 
 

SER Jongerenplatform

De SER zette de afgelopen jaren belangrijke stappen om nieuwe groepen te betrekken bij zijn werk, zoals NGO’s, het SER-Jongerenplatform en de Denktank Coronacrisis. 
 
De SER heeft het Jongerenplatform om twee redenen opgericht. Enerzijds wil de SER jongeren vragen algemene input te leveren op actuele thema’s. Dit kunnen thema’s zijn waar de SER al aan werkt, of jongeren kunnen bij de SER nieuwe onderwerpen signaleren. De jongeren worden een aantal keer per jaar geraadpleegd. Daarnaast kan een commissie van de SER een bijdrage van jongeren vragen bij specifieke adviestrajecten. In het jongerenplatform zijn onder andere de Landelijke studentenvakbond (LSVB), Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB), Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vertegenwoordigd.
 

Duurzame samenleving

De SER werkt voortdurend aan een duurzame samenleving voor burgers, bedrijven, NGO’s en overheden. Ook daarvoor zijn met steun van de SER akkoorden gesloten, zoals het Klimaatakkoord en het Preventieakkoord.
 

Perspectief bieden om uit de crisis te komen

Het risico is dat de coronacrisis uitmondt in een langdurige economische crisis. Dat moeten we zoveel mogelijk zien te voorkomen. Tegelijkertijd lag er al een aantal vraagstukken op een aanpak te wachten: duurzaamheid, digitalisering, een inclusieve arbeidsmarkt, leven lang ontwikkelen. Dit moeten we oppakken in een herstelagenda voor de middellange termijn. De SER zal hierover de komende tijd met velen in gesprek gaan en het (toekomstige) kabinet hierover adviseren.
 
Tijdens het online jubileumcongres spreekt voorzitter Mariëtte Hamer met onder andere minister Koolmees en historicus David van Reybrouck over de rol van de SER en de overlegeconomie in een sterk veranderende samenleving. Koningin Máxima is eregast. Kijk voor meer informatie op https://jubileum.evenement.ser.nl/
 
Door: Nationale Onderwijsgids