Nieuwe versie gepubliceerd van richtlijnen in coronatijd voor het mbo

Het coronavirus houdt Nederland nog stevig in zijn greep en zorgt ervoor dat ook het middelbaar beroepsonderwijs niet gegeven kan worden zoals dat onder normale omstandigheden het geval zou zijn geweest. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben daarom richtlijnen opgesteld. Een nieuwe versie is vanaf nu beschikbaar. Dit meldt MBO Raad.

Studenten en werknemers moeten er op kunnen vertrouwen dat in deze beperkte en onzekere situatie op een zo veilig mogelijke wijze zo goed mogelijk beroepsonderwijs gegeven wordt. Daarbij willen de mbo-scholen recht doen aan de verschillen tussen scholen, opleidingen en doelgroepen. Dat vraagt om zoveel mogelijk ruimte om op schoolniveau zelf invulling te geven aan hoe het onderwijs vorm krijgt. Bij het uitwerken van deze invulling worden de gebruikelijke processen van medezeggenschap gehanteerd. 
 
De richtlijnen gaan over ondermeer over onderwijs en inzet personeel, het gebruik van ruimten, de luchtkwaliteit en mondkapjes. Klik hier voor het document 'Richtlijnen van en voor het middelbaar beroepsonderwijs in de huidige coronavirus COVID-19-periode, Versie 2.0 d.d. 10 september 2020'.
 
Door: Nationale Onderwijsgids