'Stel mbo na de zomevakantie weer open voor alle eerstejaars'

Mbo-scholen willen na de start van het nieuwe studiejaar zo snel mogelijk weer volledig onderwijs kunnen bieden op de onderwijslocaties aan in elk geval de studenten tot en met 17 jaar. De MBO Raad, JOB, LAKS, NRTO en werknemersorganisaties AOb, BVMBO, CNV Onderwijs, FNV Overheid, UNIENFTO vragen het kabinet om een helder perspectief. Dit meldt MBO Raad.

De organisaties waarderen de zorgvuldige stappen die het kabinet tot nu toe steeds heeft gezet uit de intelligente lockdown, maar zeggen: “Onze studenten krijgen helaas niet dezelfde onderwijsvrijheid als bijvoorbeeld leerlingen in het vo. Hoe kan het dat met in het achterhoofd de coronatrends én de adviezen van het OMT het beroepsonderwijs met handen en voeten gebonden blijft aan afstandsonderwijs, 1,5 meter afstand en vervoersbeperkingen?” 
 
De organisaties maken zich zorgen over de consequenties daarvan voor de studenten. “De kern van het mbo is het praktijkonderwijs. En dat kan niet worden gegeven op afstand. (…) We merken dat er wel degelijk achterstanden opgelopen zijn. Als dat langer zo blijft is het de vraag of die ook weer in te lopen zijn. Er zullen ook studenten zijn die dat nu al niet zal gaan lukken. We moeten dus alles op alles zetten om verdere achterstanden te voorkomen.“
 
De organisaties zijn stevig in hun oordeel over het kabinetsbesluit om het mbo nog grotendeels ‘op slot’ te houden. “Een derde van onze studenten valt in dezelfde leeftijdscategorie als de vo-leerlingen die na de zomer weer gewoon naar school kunnen. Tot en met 17 jaar dus. Door onderwijs in de gebouwen sterk te beperken worden deze studenten voor een belangrijk deel verplicht tot afstandsonderwijs.” 
 

Open voor alle eerstejaars

De MBO Raad, JOB, LAKS, NRTO en werknemersorganisaties AOb, BVMBO, CNV Onderwijs, FNV Overheid, UNIENFTO pleiten dan ook in reactie op de door het kabinet bekend gemaakte plannen voor het mbo voor twee zaken. “Stel na de zomer het mbo in elk geval volledig open voor álle eerstejaarsstudenten. Over het algemeen is dat een behoorlijk homogene groep, met studenten tot en met 17 jaar; zorg dat zij én andere eerstejaars een vliegende start kunnen maken in het nieuwe studiejaar mét praktijkonderwijs op locatie.”
 
“En bied het beroepsonderwijs voldoende perspectief. Als de coronaomstandigheden zo blijven verbeteren als ze nu doen, moet het mbo op korte termijn, bijvoorbeeld na de herfstvakantie volledig open kunnen voor álle studenten. Dat is in het belang van het onderwijs zelf, maar helemaal in dat van de studenten. Zij moeten weer gewoon naar hun opleiding en stages kunnen.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids